Konstituerande möte 12 juli 2012

 

 

Protokoll fört vid konstituerande möte för Föreningen Nösund 12 juli kl. 18.00-19.40 2012 på Sjöstugan

Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Lisbeth Maxén, , Bengt Thompson, Jan Gustavsson, Pia Gitse,

Bodil Novik Nilsson, Mikael Hassler .

 

§ 1  Mötet öppnas

 

 

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat och hälsade nya styrelsemedlemmar välkomna till dagens konstituerande möte.

 

§ 2 vice ordförande

 

Magnus Johansson valdes till vice ordförande

 

§ 3 Kassör

Jan Gustafsson valdes på årsmötet 2011 till kassör på 2år

 

§ 4 sekreterare

 

Lisbeth Maxén valdes till sekreterare

 

§ 5 Justerare

Magnus Johansson valdes till justerare

 

§ 6 Övriga ledamöter och adjungerande

 

Övriga ledamöter är:

Lars Kjellgren, Mikael Hassler, Bengt Thompson.

Årsmötet beslöt att adjungera 2 personer till styrelsen varav en skulle få rösträtt. Dessa var Pia Gitse och Johan Eriksson. Enligt stadgarna har alla styrelseledamöter inklusive suppleanterna rösträtt.

Beslöt att Pia Gitse tar Lars Karléns suppleantplats tillsammans med Bodil Novik Nilsson och Lars Karlén istället blir adjungerad tillsammans med Johan Eriksson.

 

§ 7 Firmatecknare

 

Vid årsmötet 3 juli 2011 valdes Jan Gustavsson till kassör på 2år. Åt honom och Lars-Erik Roos 490525- ????,vald till ny ordförande vid årsmöte 8 juli 2012, uppdrogs att teckna föreningens firma var för sig.

Det uppdroga åt Jan Gustavsson, 510404-5074, att teckna föreningens plusgiro och banktillgodohavanden.

 

 

 

§ 8 Protokoll från årsmötet

 

Ordförande läste upp protokoll från årsmötet och vissa justeringar gjordes.

§9 Nästa möte

Nästa möte hos Bodil Novik Nilsson i Kårtvet onsdagen 25 juli kl.16.00

 

 

 

 

 

 

§10Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

För Föreningen Nösund
Sekreterare                                                         Justerare:

Lisbeth  Maxén                                                   Magnus Johansson