Styrelseprotokoll 18 mars 2012

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund

söndagen den 18 mars 2012 på Damaxa 10.00-12.30

Närvarande: Magnus Johansson, Jan Gustavsson Lars Kjellgren,  Lisbeth Maxén, Rune Olsson samt adjungerade ledamoten Lars-Erik Roos.

Under§9- deltog Göran Algeröd samt Lars Karlén över högtalartelefon.

 

§1  Mötet öppnas

 

Magnus Johansson valdes som ordförande för mötet och förklarade mötet öppnat

§2 sekreterare

Lisbeth Maxén valdes till sekreterare

 

§3 Justerare

Lars-Erik Roos valdes till justerare

 

§4 Enkät

Meddelades att enkät har gått ut via Föreningspost ” snail-mail” till samtliga betalande medlemmar i Föreningen Nösund samt via e-post till de som vi har adress till. Enkät skall vara besvarad 31 mars helst via e-mail.

§5 Stämpel

Föreslogs att stämpel för Föreningen Nösund borde inköpas

 

§6

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse gäller för kalenderår med ett tillägg med lite av vad som hänt under nästa år fram till årsmötet.

En kort sammanfattning av vad som hänt under 2011 gjordes.

 

§7 Bokslut

Jan Gustafsson gick igenom bokslut för 2011

 

§8 bidragsansökan

Jan Gustafsson, Rune Olsson och Lars-Erik Roos har sänt in ansökan till kommunen för målning av Grunda Badet.

 

§9 Kolboden

Bygglov finns. Styrelsen diskuterade förslag om att ha toalett i Varmbadhuset som skulle betjäna även badplats, seglarskola, tennisförening men beslöt att det trots allt är bättre för samtliga parter att även bygga toalett och dusch i kolbod.

Beslöts att tillfråga Göran i Vasser att bygga plattan till kolboden. 30cm frigolit i botten.

Göran Algeröd fixar dimensioner och tar fram en materiallista.

Golvbrunn skall finnas i båda toaletterna liksom dusch. Beslöt att kakel skulle sättas upp på innerväggarna och en Perstorpsvägg som delning mellan handikapptoalett och annan toalett. Dränering diskuterades. Byggnad så låg grund som möjligt för handikapprampens skull.

 

§10

Varmbadhuset

Varmbadhuset diskuterades utifrån att kommunens föreningslag har åtagit sig att ställa upp med arbetskraft. Vilka kompetenser har de inom gruppen, vilka är de och vilken arbetsbeskrivning önskar de?  Önskemål om att styrelsen får träffa arbetsledaren framfördes. Lisbeth Maxén åtog sig att ordna ett möte så snart som möjligt där det är viktigt att även Göran Algeröd och Mikael Hassler är med. Beslöts att Lars Kjellgren och Mikael Hassler åker in till kommunen och diskuterar vad som krävs för att komma igång med bygget.

Mikael har tagit in offert från Abrahamssons Trä. Styrelsen ansåg det bra om även en offert kunde fås från Träminuten på Henån då arbetslaget utgår därifrån.

 

§11

Norra hamnen samt trampolinen

Åtgärdas måste vidtagas efter vinterns härjningar

 

§12

Nästa styrelsemöte

8 april ( Påskdagen ) på Damaxa

 

§25 Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

 

För Föreningen Nösund
Sekreterare                                                             Justerare:

Lisbeth  Maxén                                                    Lars-Erik Roos

 

F