Städdag maj 2010

Arbetsdagen den 1 maj hade samlat cirka 55 personer.Bland insatser kan nämnas gjutning av ny cementtrappa vid badstranden vid södra kallbadhuset, total städning av Sjöstugan och varmbadhuset, byggande av grund för det nya informationshuset, skrapning och målning av varmbadhusets norra vägg, omfattande slyröjning på Vadräckena, städning av hela strandområdet mellan de båda kallbadhusen och röjning av promenadvägen från Törtipp genom Reserna till Mjölnarns väg plus sträckan till Kvarnberget.