Information från Föreningen Nösund nr 5, 2015

Information från Föreningen Nösund nr 5, 2015

Hejsan Alla Medlemmar,

Vilken fantastisk sommar vi hade förra året. Den fick vi inte igen i år. Inte precis. Kall och blåsig blev sommaren i år. Temperaturen i havet nådde väl som bäst 16 grader i juli. Mitt i sommaren. De flesta av oss fick vänta tills en bit in i augusti innan vattnet nådde 18-19 grader och vi kunde hoppa i havet. I mitten av augusti kom det till slut både sol och värme, så pass att vi i alla fall fick en liten glimt av hur sommaren kan kännas. Nu är den i alla fall slut för denna gång och nu pratar vi inte mer om denna sommar. Nu ser vi fram emot en färgsprakande höst med svampplockning och långa promenader i våra skogar. Och kanske rent av lite hummerfiske.

Nösundsdagen med Sommarfesten

Årets Nösundsdag firades traditionsenligt lördagen den 11 juli i strålande sol (ja, faktiskt om jag minns rätt) med marknaden nu nere vid Magasinet och Ångbåtsbryggan. Detta är en ny placering för att frigöra plats för Nösundsgårdens nya och uppskattade Sommar-café. Vidare var det segeltävlingar i Boss regi, vernissager på byns gallerier och slutligen den traditionellt välbesökta Sommarfesten i Sjöstugan, som detta år också hade fått en ny ”kostym”. I och med att vi detta år inte hade lyckats med att få ihop en ny festkommitté, så beslöt vi i styrelsen att satsa på något nytt. En sommarfest, för fest det måste vi ha, där vi i styrelsen fixade platsen, Sjöstugan med dukade bord och musik till dansen, och ni medlemmar fixade resten. Det blev alltså ett ”Pick-nick-knytis” inne i Sjöstugan kan man säga, där alla tog med sig mat och dryck och något att äta på och med. Och det blev riktigt bra. Alla tog sen med sig sitt pick och pack när man gick hem och städningen var klar när sista man lämnade festen. Och allt var gratis. Så kan det också vara. Men trots att vi ändå fick till en fest även i år så efterlyser vi fortfarande dig som känner att det vore allt roligt att få vara med i en festkommitté och fixa till den där lite mer organiserade Sommarfesten i Sjöstugan. Hör av dig till Pia Gitse (piagitse@hotmail.com).

Årsmötet 2015

Helgen innan Nösundsdagen hade vi vårt Årsmöte där så många som 68 medlemmar trotsade solen och kom till Sjöstugan för att lyssna på styrelsens genomgång av dels årsmötets normala formalia men dels även för att höra hur alla dessa projekt här i Nösund framskrider, som vi för närvarande driver i Föreningen Nösunds regi. Inte minst om VA-projektet Sjöstugan. Läs mer om det nedan under sin egen rubrik.

På årsmötet avtackades Jan Gustafsson efter många, många år som föreningens kassör. Jan har skött vår bokföring med den äran och guidat föreningens ekonomi från tider då omsättningen i föreningen inte var så omfattande och byggprojektens antal tämligen måttliga fram till idag med en betydligt större ekonomi, fler projekt och en mer omfattande kassörsroll. Nu satsar Jan på att bidra till kommunens politiska liv och då räcker inte tiden till. Samtidigt är det dags för nya krafter att ta vid i föreningens styrelse och därför är det med stor glädje vi välkomnar Hans Johansson som ny suppleant i styrelsen, Eva Ossiansson, tidigare suppleant, som ny ordinarie styrelsemedlem, samt Anders Bengtsson, tidigare ordinarie styrelsemedlem, nu i sin nya roll som föreningens kassör. Hjärtligt välkomna.

Vår nya styrelse ser nu ut så här 2015/2016:
ordf Lars-Erik Roos
v. ordf Magnus Johansson
kassör Anders Bengtsson
sekr. Bodil Novik Nilsson
övr. ord. medl. Pia Gitse, Johan Eriksson, Eva Ossiansson
suppleanter Mikael Hassler, Hans Johansson (ny)

Sjöstugans VA-projekt

Projektet har nu nått så långt så att vi precis till den första uthyrningen sista helgen i maj kunde inviga vårt första WC inne i Sjöstugan med pompa och ståt. Pia Gitse, sektionsledare för Sjöstugesektionen, invigningsspolade. Kökets avlopp är också nu anslutet till kommunens avlopp. För att inte störa vår så viktiga uthyrning av lokalen för bröllop och födelsedagsfester så byggde vi (Egon Gustavsson, tack) en preliminär toa över sommaren inne i den gamla städskrubben innanför entrén. Nu till hösten skall vi återuppta bygget och tillsammans med kommunens arbetslag bygga vidare enligt projektets och medlemmarnas intentioner. Däremot kommer vi att få dämpa ambitionerna något i både omfattning och i tid i och med att vi inte fick ett stort bidrag, som vi hade sökt av Boverket och som vi faktiskt lite grand hade räknat med att få. Vilka konsekvenser det kommer att få skall styrelsen arbeta fram nu i början av hösten och sedan kommer vi att informera om det på vårt traditionella Informationsmöte på Nösunds Värdshus den 29 januari 2016.
Under sommaren har dock projektet fortsatt med den första konkreta ny- och utbyggnaden av Sjöstugan, nämligen det nya Stols- och bordsförrådet. I samband med det bygget så får vi också nya dörrar på den södra gaveln. I slutet av september räknar vi med att detta skall var färdigt och att Kent och byggarna skall kunna sätta igång med den fortsatta nybyggnationen på entré-gaveln med ny entré och de två nya toaletterna enligt våra nya lite dämpade ambitioner. Mer om det på Informationsmötet den 29 januari.

Nya Hastighetsnedsättningsprojekt

Som ni alla känner till så fick vi till sist i våras igenom en nedsättning av hastigheten från 50 till 40km/h genom Nösund. Det har dämpat den generella hastigheten på trafiken genom Nösund men det har också tyvärr påverkat hastigheten uppåt på sträckan från tennisbanan och ut ur byn. I och med att, av någon outgrundlig anledning, Trafikverket ansåg att 40-skyltarna skulle flyttas närmre byn än vad 50-skyltarna tidigare stod, så tycker nu många bilförare att dom måste börja accelerera redan utanför Värdshuset för att få upp farten till 70, eller ännu värre, för att köra om en bilist, som kör i 40. Detta har föranlett att Mona Sundelius har tagit förnyade kontakter med Orust kommun om att kunna återgå till den gamla placeringen av 40-skyltarna. Vi avvaktar med spänning och förhoppning om att förnuftet skall segra.
Samtidigt har en grupp boende utmed Boxviksvägen mobiliserat sig under sommaren med Jeanette Sterner i spetsen för att kunna förlänga 40-sträckan ända bort till strax efter tunneln i Boxvik samt införa omkörningsförbud på hela sträckan. Detta med mycket goda argument. Föreningen Nösund ställer sig givetvis också bakom detta upprop och ni som själva skulle vilja bidra med ert personliga deltagande kan kontakta Jeanette Sterner på email = nettebrev@hotmail.com. Desto fler desto bättre.
Jag kan även berätta att Eva Olsson och Lars Kjellgren var för sig har skrivit in till Trafikverket för att uppmärksamma Trafikverket på den utomordentligt dåliga kvalitet vi har på väg 740 från Tegneby och ner till Nösund. Båda har fått sina ärenden registrerade och även där väntar vi med spänning på vad det kan bli för resultat.

Arbets- och Städdagen den 3 oktober

Det första roliga som händer efter sommaren blir Städ- och Arbetsdagen lördagen den 3 oktober. Då samlas vi som vanligt nere vid Magasinet vid Ångbåtsbryggan kl. 09:00 på lördagsmorgonen. Där kommer vi att ha listor på vad som behöver göras under dagen, vissa allmänna arbetsuppgifter och dessutom saker att göra från våra nya sektioner, precis som i våras. Samtidigt som vi städar Nösund så höst-städar och stänger Nösunds Tennisklubb sin otroligt fina tennisbana. Ni är alla hjärtligt välkomna, nya och gamla medlemmar. Vid 12-tiden samlas vi alla efter dagens slit och släp på Nösunds Värdshus där Värdshuset bjuder på fika.

Ordförande-möte

Samma dag, lördagen den 3 oktober kommer vi, som vanligt, att ha ännu ett Ordförande-möte, alltså ett möte med samtliga ordföranden för alla våra föreningar i Nösund. Då skall vi utbyta information mellan våra föreningar om våra kommande planer och tankar om Nösund så att vi kan finna synergier och bra samarbetsformer till gagn för oss alla i Nösund. Här har vi ett forum för att kunna prata oss samman mellan föreningarna så att vi stöder varandra i Nösund så mycket som det bara går.

Herr- och Dam(Tjej)kvällar i Varmbadhuset

Nu har också höstens Herr- och Dam(Tjej)kvällar börjat i vårt vackra Varmbadhus. Den första fredagen i varje månad träffas föreningens damer (och tjejer) och den tredje fredagen i varje månad träffas föreningens Herrar för att basta (de som vill) och för att äta, dricka och framförallt umgås och tjöta lite tillsammans. Ni är alla hjärtligt välkomna att bara komma. Dessa kvällar är förbokade och subventionerade för oss medlemmar. Du betalar bara 50 kr för hela kvällen. Så ta chansen när ni kan och kom med. Mat och dryck tar vi med oss själva.

PUB-kvällar

Höstens PUB-kvällar på Nösunds Värdshus blir fredagen den 25 september, fredagen den 30 oktober samt fredagen den 20 november. Då ses vi kl. 18h30 som vanligt. Värdshuset dukar upp varm soppa och hembakat bröd för Föreningens medlemmar. Den kalla skummande ölen köper vi i baren. Vi ses!

Båtvakteri

Vi har fortsatt med att gå Båtvakter nu efter sommaren igen och i skrivande stund har ännu inga allvarligare incidenter eller stöldförsök genomförts denna sommar sedan vi startade med båtvakteriet. Det fungerar. Men vi måste alla hjälpa till. Har du båtplats i Nösund skall du boka upp dig för ett pass. Vi har haft lite svårt att få alla att vilja eller kunna ställa upp på ett natt-pass vilket innebär att några av oss får gå flera pass. Så på årsmötet i juli så beslöts att vi skall tillsätta en utredningskommitté bestående av två medlemmar från Nösunds Båthamn och två medlemmar från Föreningen Nösund. Kommittén, som nu är utsedd, fick i uppdrag att ta fram förslag på hur vi skall kunna mobilisera alla båtplatsinnehavare i Nösund att vara med på vår Båtsamverkan och Båtvakteri, även inkluderande ett tvingande förslag med dess eventuella konsekvenser. Dessa förslag skall redovisas för medlemmarna på nästa årsmöte 2016 eller tidigare om det går. Vi kommer tyvärr att behöva fortsätta med vårt båtvakteri ännu i många år.

Föreningens Informationsdag fredagen den 29 januari, 2016

Jag vill redan nu flagga för att fredagen den 29 januari nästa år kommer vi att ha vårt traditionella Informationsmöte, som vanligt på Nösunds Värdshus och i samband med vårens första PUB-afton. Kl. 18:30 samlas vi på Nösunds Värdshus. Då är ni alla hjärtligt välkomna.

 

Jag önskar er en fortsatt skön sensommar och en härlig och färgsprakande höst. Vi ses kanske i svampskogen. Eller så ses vi på Nösund. Och glöm inte att den 3 oktober med start kl. 09:00 nere vid Magasinet som vanligt är det Städ- och Arbetsdagen. Då förbereder vi vårt Nösund inför vintersäsongen.

 

Nösund i september 2015

Lars-Erik Roos
ordf. Föreningen Nösund