Information från Föreningen Nösund nr 6, 2016

Hejsan Alla Medlemmar,
Ja, och så tog den sommaren slut. ”Sommaren var kort, det mesta blåste bort”, som Tomas Ledin nästan sjöng, stämmer mycket väl in på årets mest förväntansfyllda och överskattade årstid. Men innan blåsten kom så hade vi flera fantastiska dagar här på Nösund. I maj och i början på juni, när vi som äger våra dagar kunde ta vara på varje vacker dag, så hade vi förmodligen den sommar som sedan aldrig riktigt återkom detta år. Förrän idag. Solen lyser just nu när jag skriver detta från en klar himmel och termometern visar 20 grader plus. Hoppsan! Men nu kommer snart hösten, tystnaden, svampen, kurandet vid brasan. Och regnet och blåsten. Det får vi se fram emot.
Midsommarfirandet på Hasslers äng
Sommaren brukar ju börja ungefär vid Midsommar och det gjorde den väl även i år. I alla fall enligt almanackan. Vi var många som i år hade samlats uppe på Hasslers äng för den traditionella dansen med grodor och enrissnår. Nösundsbor med vänner i alla åldrar dansade, pick-nickade och lekte lekar under Hilde och Mikael Hasslers generösa ledning. Tack Hilde och Mikael för ännu en fantastisk midsommardans.
Nösundsdagen med Sommarfesten
Årets Nösunds-dag var, som ni kanske minns, flyttad en vecka tidigare pga. diverse omständigheter. Detta var en ren administrativ tillfällighet och kommer inte att upprepas. Nästa sommar så kommer Nösundsdagen åter att infinna sig på sin traditionsenliga tid, nämligen den andra lördagen i juli. Det blir lördagen den 8 juli kan jag redan nu meddela. Trots flytten så förflöt Nösundsdagen som vanligt i mycket glad och trevlig stämning. Det shoppades på marknaden, det seglades (vissa) i laser, det konstvandrades mellan dagens två vernissager, det fikades på Nösundsgårdens Sommar-Café, och det festades i Sjöstugan på kvällens knök-fulla Sommarfest. Och ett stort tack till årets Fest-kommitté, som gjorde ett helt igenom strålande jobb med arrangemanget av festen. Toppen! Med andra ord, en helt igenom härlig dag i ett väder som bara blev bättre och bättre ju längre dagen led, vill jag minnas.
Årsmötet 2016
Och direkt dagen efter Sommarfesten så hade vi vårt Årsmöte där c:a  60 medlemmar trotsade efter-fest-tillståndet och kom till Sjöstugan för att lyssna på styrelsens genomgång av dels årsmötets normala formalia men dels även för att höra hur alla dessa projekt här i Nösund, som vi för närvarande driver i Föreningen Nösunds regi, framskrider. Inte minst om VA-projektet Sjöstugan. Läs mer om det nedan under sin egen rubrik.
På årsmötet avtackades Pia Gitse, som nu efter fyra år som styrelsemedlem valde att stiga av styrelsearbetet. Pia kommer nu istället att fokusera på arbetet som Sektionsledare för Sjöstugesektionen, där ju mycket arbete behöver läggas ner de närmaste åren.
Som ordinarie styrelsemedlem går nu istället Hans Johansson, tidigare suppleant, in och som ny suppleant valdes Märit Lagheim. Vi välkomnar dessa nya krafter till styrelsen och ser fram emot ett nytt aktivt verksamhetsår.
Vår nya styrelse ser nu ut så här 2016/2017:
ordf Lars-Erik Roos
v. ordf Eva Ossiansson
kassör Anders Bengtsson
sekr. Bodil Novik Nilsson
övr. ord. medl. Magnus Johansson, Johan Eriksson, Hans Johansson (ny)
suppleanter Mikael Hassler, Märit Lagheim (ny)
Sjöstugans VA-projekt
Sjöstugeprojektet fortskrider enligt planerna och i skrivande stund så har vi nu avslutat två sommarsäsonger med vårt nya kommunala VA-system för Sjöstugan, utan några större problem trots mycket välbesökta fester varje helg under säsongerna. Vi gjorde lite halt i projektet under vintern pga. kassabrist, då vi återigen fick avslag på vår förnyade, förbättrade och förfinade bidragsansökan till Boverket. Vi har nu insett att vi behöver klara vår finansiering av projektet med egna medel och att vi därför också behöver anpassa omfattningen av projektet därefter. Det var med det som bakgrund vi i styrelsen beslöt att be er medlemmar om ett extra finansiellt stöd till föreningen för att kunna slutföra upprustningen av Sjöstugan på ett så bra sätt som det bara är möjligt. Och ni har svarat upp på vårt upprop på ett helt fantastiskt sätt. Jag och hela styrelsen vill redan här och nu sända er ett stort och ett varmt tack för det tydliga stöd till vårt arbete med upprustningen av Sjöstugan som ni har visat genom era mycket generösa bidrag till projektet. Som vi nämnde i bidragsbrevet så kommer ni som har bidragit, oavsett belopp, att få ett unikt minne från Nösund och Sjöstugan med ett stort emotionellt värde. Mer om detta på vårt Informationsmöte i januari nästa år.
Nu i september kommer arbetet med projektet att starta upp igen och nu med en ny projektledare. Egon Gustafsson har accepterat att som ny projektledare tillsammans med en stark supportgrupp i form av Hans Johansson (styrelsens representant), Bengt Thompson (vår förre projektledare), Göran Algeröd (vår arkitekt), Pia Gitse (vår sektionsledare Sjöstugesektionen) samt förstås Kent Löfqvist (arbetsledare Orust kommun) och hans arbetslag, driva och samordna Sjöstugeprojektets fas 3, alltså att färdigställa till- och ombyggnad av entrén med två nya toaletter samt att färdigställa det nya köket. Allt detta skall om allt går i lås vara färdigt till nästa sommar. Då blir det invigning med bubbel. Det kan jag redan nu utlova. Vi ses där.
Arbets- och Städdagen den 1 oktober
Det första roliga som händer efter sommaren blir Städ- och Arbetsdagen lördagen den 1 oktober. Då samlas vi som vanligt nere vid Magasinet vid Ångbåtsbryggan kl. 09:00 på lördagsmorgonen. Där kommer vi att ha listor på vad som behöver göras under dagen, vissa allmänna arbetsuppgifter och dessutom saker att göra från våra sektioner, precis som i våras. Samtidigt som vi städar Nösund så höst-städar och stänger Nösunds Tennisklubb sin otroligt fina tennisbana. Ni är alla hjärtligt välkomna, nya och gamla medlemmar. Vid 12-tiden samlas vi alla efter dagens slit och släp på Nösunds Värdshus där Värdshuset bjuder på fika.
Ordförande-möte
Samma dag, lördagen den 1 oktober kommer vi, som vanligt, att ha ännu ett Ordförande-möte, alltså ett möte med samtliga ordföranden för alla våra föreningar i Nösund. Då skall vi utbyta information mellan våra föreningar om våra kommande planer och tankar om Nösund så att vi kan finna synergier och bra samarbetsformer till gagn för oss alla i Nösund. Här har vi ett forum för att kunna prata oss samman mellan föreningarna så att vi stöder varandra i Nösund så mycket som det bara går.
Herr- och Dam(Tjej)kvällar i Varmbadhuset
Nu har också höstens Herr- och Dam(Tjej)kvällar börjat i vårt vackra Varmbadhus. Den första fredagen i varje månad (2/9, 7/10, 4/11, 2/12) träffas föreningens damer (och tjejer) och den tredje fredagen i varje månad (16/9, 21/10, 18/11, 16/12) träffas föreningens Herrar för att basta (de som vill) och för att äta, dricka och framförallt umgås och tjöta lite tillsammans. Ni är alla hjärtligt välkomna att bara komma. Dessa kvällar är förbokade och subventionerade för oss medlemmar. Du betalar bara 50 kr för hela kvällen. Så ta chansen när ni kan och kom med. Mat och dryck tar vi med oss själva.
PUB-kvällar
Höstens första PUB-kväll på Nösund Havshotell blir fredagen den 30 september, alltså fredagen före Arbetsdagen den 1 oktober. Så lämpligt. Då ses vi kl. 18h30 som vanligt och laddar upp inför Arbetsdagen. Värdshuset dukar upp varm soppa och hembakat bröd för Föreningens medlemmar. Den kalla skummande ölen köper vi i baren. Vi ses! Datum till resten av höstens PUB-kvällar är ännu inte riktigt spikade. Information kommer så snart det är klart.
Båtvakteri
Vi har fortsatt med att gå Båtvakter nu efter sommaren igen och i skrivande stund har ännu inga allvarligare incidenter eller stöldförsök genomförts denna sommar sedan vi startade med båtvakteriet. Det fungerar. Men vi måste alla hjälpa till. Har du båtplats i Nösund skall du boka upp dig för ett pass. På vårt Årsmöte i juli så beslöts att båtvakteriet skall vara obligatoriskt för alla medlemmar, som har båtplats i Nösund. Samma beslut togs i Nösunds Båthamn. Det innebär att du som är medlem i Föreningen Nösund eller i Nösunds Båthamn och som har båtplats i Nösund måste gå båtvakt minst en gång per år. Vi går vakt försommar och eftersommar enligt ett schema som Mikael Hassler ansvarar för. Har du ännu inte bokat upp dig så hör du av dig till Mikael (tel: 073-839 1328 eller email: mikael.hassler@gmail.com)
Julmarknad och Fackeltåg i Advent
Om vi kommer att klara av att ha Julmarknad i Sjöstugan under ombyggnaden så kommer den också traditionsenligt att äga rum lördagen före den 1:a advent, alltså lördagen den 26 november. Vårt Fackeltåg genom Nösund med mål vid Nösunds Havshotell kommer däremot alldeles säkert att gå lördagen den 10 december. Mer information kommer senare under hösten.
Nösund Tvet Fiber Förening (NTFF)
Som många av er vet så kommer det att dras fiber med internet, TV och telefon till Nösund. Ja, nu är det faktiskt så nära en lösning så om vi får ihop 500 aktiva ”kunder” så får vi fiber till julen 2017. Och då får vi fiber ända in i huset för 19,900 kr, installerat och klart att använda. Har du några frågor om hur du skall göra för att kunna få vara med till detta nu rabatterade specialpris så skall du omgående kontakta Lars Kjellgren (larskjellgren@telia.com) eller Mikael Hassler (mikael.hassler@gmail.com)
Föreningens Informationsdag fredagen den 27 januari, 2017
Jag vill redan nu flagga för att fredagen den 27 januari nästa år kommer vi att ha vårt traditionella Informationsmöte, som vanligt på Nösunds Havshotell och i samband med vårens första PUB-afton. Kl. 18:30 samlas vi på Nösunds Havshotell. Då är ni alla hjärtligt välkomna.
Jag önskar er en fortsatt skön sensommar och en härlig och färgsprakande höst. Vi ses kanske i svampskogen. Eller så ses vi på Nösund. Och glöm inte att lördagen den 1 oktober med start kl. 09:00 nere vid Magasinet samlas vi till höstens Städ- och Arbetsdag. Då förbereder vi vårt Nösund inför vintersäsongen.
Nösund i september 2016
Lars-Erik Roos
ordf. Föreningen Nösund