Information från Föreningen Nösund nr 1, 2017

Hejsan Alla Medlemmar,
Det verkar som om vi inte kommer att få någon vinter till Nösund i år. Temperaturen har för det mesta legat några grader över noll och det har varit grått, fuktigt och mörkt. Ganska dystert faktiskt. Inge vidare helt enkelt. Å andra sidan så har vi sluppit snön, skottning och ont i ryggen. Hittills i alla fall. Men nu i slutet av februari så har det allt blivit lite ljusare på dagarna. Och idag så sken solen igen, från en klarblå himmel. Ljuset är nog på väg igen. Och våren och sommaren. Nu börjar vi allt längta till naturens årliga uppvakningsprocess. Och till vår egen med för den delen. Till den helt magiska förändringen i naturen, som våren för med sig. Varje år lika fantastiskt. Och här på Nösund sitter vi på första parkett.
Informations- och Medlemsmötet den 3 februari
I år blev vi tyvärr tvungna att flytta vårt traditionella Informations- och Medlemsmöte från den sista fredagen i januari till den första fredagen i februari. Detta pga. att Nösunds Havshotell inte kunde ta emot oss den 27 januari, som var planerat. Så kan det gå, men ändå så kom nästan 60 medlemmar för att lyssna på styrelsens information om våra pågående projekt. Och för att vara med på årets första PUB afton förstås. Jag har bifogat protokollet från mötet samt de presentationer som visades. Styrelsen informerade bl.a. om Sjöstugeprojektet, som nu rullar på i full styrka. En högtidlig invigning av ”nya” Sjöstugan kommer att ske till sommaren när denna pågående och omfattande projektfas står färdig. Vi återkommer till detta senare under våren.
Information från Sektionerna
Sektionerna gav också en kort information om deras verksamheter under året på vårt Informationsmöte. Sektionen Stigar och Leder meddelade att man nu arbetar med uppdatering av anvisningarna för de leder som finns på hemsidan. Kartorna kan skrivas ut eller visas på telefonen direkt. Synpunkter mottages tacksamt.
Information från övriga föreningar på Nösund
 BoSS meddelade att anmälan till Boxvike Segelsällskaps seglarskola öppnar 3:e april. Nösunds Tennisklubb startar arbetet med att iordningställa banan inför sommaren den 29/4. NTK informerade också om tävlingen vecka 29, öppen för medlemmar och andra spelare med anknytning till Nösund.
Nösunds Kulturhistoriska sällskap informerade om sitt arbete med att samla in och katalogisera foton och dokument. Man har nu digitaliserat ca 3500 foton. Kontakta någon i NKS styrelse om ni vill se bilderna eller veta mer. Uppmanade också att ta chansen att bli medlem, årsavgiften är endast 100 kr. Kontaktuppgifter finns i Telegrambyrån vid bryggan. Vägföreningen informerade om arbetet med Ångbåtsbryggan som snart är avslutat. Det innebär att vi återigen kan ta emot större båtar.
Boxvike byalag genom Veronica Almroth informerade om sin verksamhet att hålla vägbelysning i Boxvik och meddelade att alla är välkomna att bli stödmedlemmar.
Mikael Hassler informerade kort om fiberprojektet men projektet ligger nu i händerna på den valda entreprenören (Zitius). Sannolikt börjar grävarbetet i Nösund innan sommaren. Båthamnen informerade om att Miljödomstolen nu lämnat sin dom som innebär att förslaget till utbyggnad av hamnen godkändes helt enligt förslaget vilket innebär att 55 platser tillkommer.
Vårens PUB-aftnar
Vårens resterande PUB aftnar är nu planerade till fredagen den 24/2, fredagen 24/3 samt fredagen den 21 april. Fredrik Öhgren på Nösund Havshotell hälsar oss hjärtligt välkomna. Han bjuder på varm soppa och hemlagat bröd och vi går till baren och köper öl och vin eller vad det nu kan vara. Precis som det alltid har varit.
Tjej-/ och Herrkvällar
Tjej- och Herrkvällarna fortsätter i år som vanligt. Tjejerna träffas den första fredagen i varje månad och Herrarna träffas den tredje fredagen i varje månad. Kl. 18:00 är bastun varm för de som vill basta och från kl. 19:00 samlas vi alla i Varmbadhusets samlingssal för att umgås runt lite mat och dryck och tjöt. Mat och dryck tar vi med själva.
Städ- och Arbetsdag den 29 april
Och så vill jag redan nu påminna om att vårens Städ- och arbetsdag blir lördagen den 29 april. Gör ett rejält märke i kalendern på den dagen så att ni inte glömmer bort det. Och så att ni inte missar den fantastiska möjligheten att få vara med om uppstarten och förberedandet av årets sommarsäsong på Nösund tillsammans med andra härligt aktiva medlemmar. Nösund Havshotell bjuder som vanligt på fika och solen kommer säkerligen att bjuda på sig själv.
Jag vill förstås också tacka alla medlemmar, som kunde komma på mötet och som tog tillfället i akt att både få lite direkt information för själen samt att få avnjuta vårens första PUB-afton med Värdshusets goda soppa och färska bröd, som sköljdes ner med goda drycker, allt enligt gammal god tradition. Härligt! Och återigen, tack Värdshuset för er enastående gästfrihet.
Nösund i februari 2017
Lars-Erik Roos
ordf Föreningen Nösund