Föreningen Nösund

Föreningen är en ideell förening med syfte att verka för nösundsbornas trevnad och gemensamma intressen.
Föreningen har idag ca. 450 medlemmar. Vi ser gärna att alla som har anknytning till Nösund är medlemmar och främjar vårt gemensamma arbete.

Här är lite av vad vi i Föreningen Nösund gör

Föreningen leds av en styrelse, som består av sju ordinarie ledamöter och två ersättare. Styrelsemöten förekommer i princip en gång i månaden året runt. Förutom styrelsen så drivs verksamheten i föreningen via 8 olika sektioner representerande varsin byggnad eller annan för föreningen viktig aktivitet. Föreningen äger en samlingslokal, Sjöstugan, uppförd 1946. Den ligger precis vid strandkanten av Lyresund, har alltså ett idealiskt läge och är synnerligen populär som bröllops- och festlokal. Ett hundratal personer sitter bra under en sådan tillställning. I lokalen förekommer även andra aktiviteter såsom allsång, lokala festligheter vid midsommar och under den s. k. Nösundsdagen, möjligheter till föredrag och bildvisning m m. Föreningen äger också ett f.d. Varmbadhus, byggt 1903, som föreningen har renoverat och som fr.o.m. 2013 innehåller en bastuanläggning med rekreationsrum samt en mindre samlingslokal. Bastu och samlingslokal kan endast bokas av medlemmar. Föreningen äger vidare två stycken kallbadhus från början av 1900-talets. Det ena kallbadhuset lämpar sig för barnbad, eftersom vattnet där inte är alltför djupt. Det andra badhuset är försett med tre trampoliner och kräver alltså simkunnighet. En femte byggnad i föreningens ägo är ett gammalt magasin från 1875-76. Det härstammar från den senaste sillperioden, 1875-1906, då Nösund var den mest betydande orten på Orust, och då det fanns två stora handelshus, sillsalteri och konservfabrik och mängder av olika yrkesmän samt en omfattande rederirörelse med trafik på nordsjö- och östersjöhamnar, till vilka framför allt trävaror och havre skeppades. I magasinets bottenvåning finns ett litet konstgalleri, Galleri Tärnan.

I mitten av juli arrangeras i samarbete med våra övriga föreningar i Nösund den s k Nösundsdagen, då olika aktiviteter äger rum. Dagen avslutas med en större festlighet i Sjöstugan, då middag med dans erbjuds.

I april och slutet av september/början av oktober anordnas det arbetsdagar, då alltid en mycket stor mängd deltar i alla de olika arbetsmoment, som finns att välja på. Man kan ta bort sly, rensa stränderna, sätta i eller ta upp badbryggor och badtrappor, renovera sådant, som behöver förbättras, utföra cementarbeten, städa föreningens fastigheter, kort sagt se till att allt kommer att fungera under den ljusa årstiden och att allt skyddas inför vintersäsongen.

Andra lördagen i december arrangeras ett fackeltåg genom samhället, då man gör en rundvandring från ångbåtsbryggan till olika delar av samhället, innan man avslutar med glögg och pepparkakor på värdshuset.

Föreningen har tillsyn över ett stort antal vandringsleder, som för till olika nära eller längre bort belägna utsiktsmål, varibland kan nämnas Boxvike vette, 116.4 m.ö.h., Stora rös och Kvarnberget. Lederna är märkta, och det finns kartor att köpa. På varje utsiktspunkt finns en omfattande beskrivning i ord och bild över vad man kan se från bergstoppen i fråga. Dessutom har föreningen låtit göra en stor vandringskarta, som är uppsatt vid ångbåtsbryggan, där också en karta finns över Nösund med 1800-talsnamnen på åkrar, ängar och betesmarker, områden där större delen av bebyggelsen i samhället idag ligger.

Att för en liten förening hålla alla byggnader i skick kräver ett omfattande arbete, och det är ju också meningen, att i den mån, som det är möjligt, förbättra och modernisera. Stora insatser är f n på gång i fråga om Sjöstugan och Varmbadhuset.

Har du anknytning till Nösund och vill bli medlem i Föreningen Nösund så är du hjärtligt välkommen att kontakta ordföranden, ordforanden@nosund.nu. Tycker du om vad vi gör för Nösund och skulle vilja bidra på något sätt så får du gärna sätta in ett frivilligt bidrag på vårt bankgiro 5937-4801 eller Swisha till nummer 123 231 65 60.  Vi behöver allt stöd vi kan få med att hålla alla våra kulturbyggnadsminnen vid liv och i gott skick.