Föreningen Nösund

Föreningen är en ideell förening med syfte att verka för nösundsbornas trevnad och gemensamma intressen.
Föreningen har idag ca. 450 medlemmar. Vi ser gärna att alla som har anknytning till Nösund är medlemmar och främjar vårt gemensamma arbete.

Lite av vad vi i Föreningen Nösund gör

Föreningen leds av en styrelse, som består av sju ordinarie ledamöter och två ersättare. Styrelsemöten förekommer i princip en gång i månaden året runt. Förutom styrelsen så drivs verksamheten i föreningen via 8 olika sektioner representerande varsin byggnad eller annan för föreningen viktig aktivitet.

Föreningen äger en samlingslokal, Sjöstugan, uppförd 1946. Den ligger precis vid strandkanten av Lyresund, har alltså ett idealiskt läge och är synnerligen populär som bröllops- och festlokal. Ett hundratal personer sitter bra under en sådan tillställning. I lokalen förekommer även andra aktiviteter såsom allsång, lokala festligheter vid midsommar och under den s. k. Nösundsdagen, möjligheter till föredrag och bildvisning m m.

Föreningen äger också ett f.d. Varmbadhus, byggt 1903, som föreningen har renoverat och som sedan 2013 innehåller en bastuanläggning med rekreationsrum samt en mindre samlingslokal. Bastu och samlingslokal kan endast bokas av medlemmar.

Föreningen äger vidare två kallbadhus från början av 1900-talet. Det ena kallbadhuset lämpar sig för barnbad, eftersom vattnet där inte är alltför djupt. Det andra badhuset är försett med tre trampoliner och ett härligt trädäck.

En femte byggnad i föreningens ägo är ett gammalt magasin från 1875-76. Det härstammar från den senaste sillperioden, 1875-1906, då Nösund var den viktigaste orten på Orust. Det fanns två stora handelshus, sillsalteri och konservfabrik och mängder av olika yrkesmän samt en omfattande rederirörelse med trafik på nordsjö- och östersjöhamnar, till vilka framför allt trävaror och havre skeppades. I magasinets bottenvåning finns ett litet konstgalleri, Galleri Tärnan.

I mitten av juli arrangeras i samarbete med våra övriga föreningar i Nösund den s k Nösundsdagen, då olika aktiviteter äger rum. Dagen avslutas med en större festlighet i Sjöstugan, med middag och dans.

I april och slutet av september/början av oktober anordnas det arbetsdagar, då många medlemmar deltar i de olika arbetsmoment som finns att välja på. Man kan ta bort sly, rensa stränderna, sätta i eller ta upp badbryggor och trappor, renovera sådant som behöver förbättras, utföra cementarbeten eller städa föreningens fastigheter. Kort sagt se till att allt fortsatt fungerar under den ljusa årstiden och att allt skyddas inför vintersäsongen.

Föreningen har tillsyn över ett stort antal vandringsleder, som för till olika nära eller längre bort belägna utsiktsmål, varibland kan nämnas Boxvike Vette, 116.4 m.ö.h., Stora rös och Kvarnberget. Lederna är märkta. På varje utsiktspunkt finns en omfattande beskrivning i ord och bild över vad man kan se från bergstoppen i fråga. Dessutom finns en stor vandringskarta som är uppsatt vid ångbåtsbryggan, där också en karta finns över Nösund med 1800-talsnamnen på åkrar, ängar och betesmarker, områden där större delen av bebyggelsen i samhället idag ligger.

För att hålla föreningens byggnader i skick krävs ett omfattande arbete, både underhåll men också förbättringar och modernisering. 

Tycker du om vad vi gör för Nösund och skulle vilja bidra på något sätt så får du gärna sätta in ett frivilligt bidrag på vårt bankgiro 5937-4801 eller Swisha till nummer 123 231 65 60.  Vi behöver allt stöd vi kan få med att hålla alla våra kulturbyggnadsminnen vid liv och i gott skick.