Medlemskap

  • Medlemskap i föreningen beviljas främst fastighetsägare eller andra boende på Nösund. Frågor om medlemskap avgörs av styrelsen.
  • Familjemedlem innefattande gift par eller par i samboförhållande samt deras barn upp till och med 25 år erlägger av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift.
  • Medlemskap i föreningen är obligatoriskt för den, som hyr båtplats och av föreningen ägda sjöbodar. 
  • Som medlem får ni boka Varmbadhuset
  • Som medlem får ni boka Sjöstugan för ett medlemspris istället för ordinarie pris (förutsatt att man har varit medlem i åtminstone 2 år)
  • Som medlem bidrar ni till att Nösund och dess byggnader kan underhållas och bevaras för framtiden. 
  • Som medlem får ni information om gemensamma aktiviteter i Nösund via mail
  • Årsavgift (kalenderår) skall betalas på tid, som styrelsen bestämmer.

Föreningen är en ideell förening med syfte att verka för nösundsbornas trevnad och gemensamma intressen oavsett om man bor där under hela året eller bara en del av det.

Föreningen Nösund bildades 1971, då den ersatte Nösunds Badortsförening u.p.a., vilken verkat i ett trettiotal år.

Föreningen har idag drygt 500 medlemmar, ungdomar under 25 år ej medräknade så vi är många fler.

Vi ser gärna att alla som har anknytning till Nösund är medlemmar och främjar vårt gemensamma arbete.

Hur blir jag medlem?

För nuvarande kan vi bara bevilja medlemskap i Föreningen Nösund
ifall ni är fast- eller sommarboende med postnr 474 96 Nösund.

Ansök om medlemskap

Medlemsavgiften är från och med 2019
350:- för singel med barn upp till och med 25 år.
700:- för familj med barn upp till och med 25 år.

Efter betald faktura är ni medlem.
Föreningen Nösunds  bg. 5937-4801