Arbetsordning för Sektionerna

 • En sektion skall ansvara för en verksamhet, byggnad, funktion eller aktivitet inom föreningen och rapportera direkt till Föreningen Nösunds styrelse.
 • Sektionerna skall möjliggöra en fördelning av gamla och nya arbetsuppgifter till flera medlemmar inom föreningen.
 • Sektionerna skall öppna för ett bredare engagemang från samtliga medlemmar och tillåta att alla som vill kan få vara med om att leda och utveckla Föreningen Nösund.
 • En medlem i Föreningen Nösund kan också vara medlem i en eller flera sektioner.
 • Föreningen Nösund omfattas av ett flertal sektioner:
  • Kallbadhusen, Varmbadhuset, Norra Hamnen,  Magasinet, Sjöstugan, Stigar och leder, Samhällsutveckling och Vaktmästeri
 • Styrelsen utser ledare för respektive sektion vid årsmötet.
 • Sektionerna ansvarar och beslutar om den operativa verksamheten för respektive sektion.
 • Sektionerna bör ha två möten per år där minnesanteckningar görs. Återkoppling ska ske till styrelsen.
 • Varje sektion skall formulera en verksamhetsidé som utgår från Föreningen Nösunds stadgar.
 • Sektionerna får fatta beslut om inköp inom ramen för den omkostnadsbudget som styrelsen fastställt inför nytt budgetår.