Nösunds Vägförening

Kontaktperson:
Michael Gibbons
070 – 720 06 35
michael@gibbons.se

Styrelseledamöter:
Kjell Niklasson ordförande
Bernt Wijkmark kassör
Egon Gustafsson
Göran Karlsson
Roger Johansson

Styrelse suppleanter:
Michael Gibbons
Anders Agerberg

Har du frågor eller förslag till styrelsen skicka gärna ett mail till info.nosundsvagforening@gmail.com