Information från Föreningen Nösund nr 4, 2016

Till samtliga medlemmar i Föreningen Nösund,

Vill ni vara med och bidra till att göra Sjöstugan ännu bättre?

Vi medlemmar är ju alla delägare i våra fina byggnader här på Nösund som Sjöstugan, Varmbadhuset, Magasinet och Badhusen. Varmbadhuset och Sjöstugan kan ses som en utökning av vårt privata boende här på Nösund, som extra rum alldeles vid havet för fester eller andra kulturella arrangemang som vi vill fixa och som vi inte får plats med där hemma. Detta äger vi tillsammans och vi är alla ansvariga att fortsatt hålla dessa fantastiska byggnader med deras härliga läge i gott skick. Sjöstugan behöver nu ett tillskott för att kunna fortsätta vara den härliga lokal den är för fester, bröllop etc.. Vi har dragit in kommunalt VA till Sjöstugan, men det återstår fortfarande en del att göra med entré, kök och toaletter. Vi har gjort ett temporärt stopp i projektet under våren för att återigen se över den totala finansieringen av projektet. Då fann vi att för att kunna slutföra projektet, enligt vår av er medlemmar godkända plan, kommer vi att behöva förstärka vår kassa med extra kapital förutom de normala årliga intäkterna. Vi har då i huvudsak två alternativ att fylla kassan med och det är att antingen lägga på 1) en extra avgift tillsammans med medlemsavgiften över några år eller att 2) be er om ett frivilligt engångsbidrag.

Om alla nu betalande medlemmar bidrog med 500 kr var så skulle problemet vara löst. Vi behöver få ihop c:a 100,000 kr för att säkra slutförandet av vårt projekt. Men, med full förståelse om att ni medlemmar har väldigt olika möjligheter att kunna vara med och bidra så föreslår vi att ni som vill och kan vara med och bidra väljer ett av följande belopp:

  1. 500 kr
  2. 1,000 kr
  3. 1,500 kr eller ett valfritt högre belopp

Insamlade bidrag kommer att öronmärkas för Sjöstugeprojektet.

Ni kan betala in ert bidrag på Föreningen Nösunds bankgiro
5937-4801 eller så kan ni Swisha direkt in till Föreningen Nösund på Swish-nummer: 123 231 65 60.

Är ni med och bidrar så kommer vi att erbjuda er ett fint minne från Nösund som tack. Använd något av de föreslagna inbetalningsvägarna ovan, bankgiro eller Swish, och betala in ert bidrag så snart som möjligt, senast till Årsmötet den 3 juli i år 2016.
OBS! Glöm inte att ange ert namn tillsammans med inbetalningen.

Bidraget är således helt frivilligt och känner ni att ni inte vill/kan vara med och bidra mer till Föreningen Nösunds nuvarande tillfälligt förhöjda investeringskostnader än vad ni redan gör via den ordinarie medlemsavgiften så lämnar ni bara denna förfrågan obesvarad.

Hjälp oss att ro Sjöstugeprojektet i hamn.

Med hjärtliga hälsningar,
Styrelsen för Föreningen Nösund