Styrelsen

Ordförande

Eva Ossiansson
ordforanden@nosund.nu
Nedergårdsgatan 16, 416 54 Göteborg

Vice ordförande

Magnus Johansson
Lunnelyckevägen, 474 96 Nösund
Tel: 0304-202 28.
Olivedalsgatan 19, 413 10 Göteborg.
Tel mobil 0703 22 29 31
larsmagnus.johansson@gmail.com

Kassör

Johan Sandegren
johan.sandegren@gmail.com

Sekreterare

Johan Eriksson

Övriga ledamöter

Märit Lagheim
Tel mobil: 070-715 85 15
marit@maritlagheim.com

Sven Saghamre
sven.saghamre@gmail.com 

Mikael Hassler
Kalvhagev. 13, 474 96 Nösund
Tel mobil : 073 839 1328
mikael.hassler@gmail.com

Suppleanter

Margareta Gibbons
margareta@gibbons.se

Thomas Hjern
th@thtech.se