Kategoriarkiv: FN-info

Information från Föreningen Nösund nr 6, 2015

Information från Föreningen Nösund nr 6, 2015

Hejsan Alla Medlemmar,

Den något mindre fantastiska sommaren 2015 har nu efter en härligt varm och solig augusti och september återigen övergått i en mer ordinär höst, såsom vi är vana att ha den, grå, våt och blåsig. Värmen håller dock i sig sent in på hösten även i år. Idag, i mitten av november, har vi fortfarande 10 grader ute. Och åtta grader varmt i havet, säger Christina, som fortfarande badar. Och snart är det jul.

Arbets- och Städdagen den 3 oktober

I strålande sol samlades ni som kunde lördagen den 3 oktober nere vid Magasinet, eller direkt på tennisbanan eller i Laserviken, för att städa, ansa och snygga till Nösund efter allt som sommaren lämnat efter sig. Tack alla ni drygt 50 medlemmar, som kom och gjorde en alldeles utmärkt arbetsinsats. Nu är Nösund rent och fint igen inför vinterns viloperiod. Och efter höstens gedigna städ- och arbetsinsats så bjöd Värdshuset traditionsenligt på fika. Gott och välbehövligt som vanligt. Ett stort tack till Värdshuset för detta.

Julmarknad i Nösund den 28 november

Och snart är det dags för vår Julmarknad i vår unika Sjöstuga. Till lördagen den 28 november har Pia Gitse åter fått ihop ett antal marknadsstånd, som kommer att sättas upp inne i Sjöstugan och skapa en inre julmarknad med innerlig julstämning. Julglögg och pepparkakor blir du bjuden på och i caféet kan du köpa fika och hembakat därtill. Detta får du bara inte missa. Det hela varar mellan 11:00-15:00. Hjärtligt välkomna alla och envar! Och ta med er vänner och bekanta.

Fackeltåget lördagen den 12 december

Lördagen den 12 december har vi som vanligt vårt eget Fackeltåg genom Nösund. Det vackra och stämningsfulla fackeltåget går upp genom Nösund och återvänder ner till Nösunds Värdshus där vi samlas över glögg och pepparkakor. En stillsam och fin jultradition i väntan på tomten. Alla är hjärtligt välkomna att vara med. Föreningen bjuder på facklorna och Värdshuset bjuder på glögg och pepparkakor.

Sjöstuge-projektet

Vårt nuvarande stora projekt, ombyggnad av Sjöstugan, har rullat vidare, sakta men säkert, och i skrivande stund så är vårt nya Bord- och stolsförråd på sydöstra gaveln nästan helt färdigt. Vi har bett Kent och bygglaget att bygga in några praktiska hyllor i det nya förrådet, för att bättre kunna utnyttja det nya och rymliga utrymmet som vi nu har fått. Efter att det nya förrådet blir helt klart så gör vi en liten paus under våren 2016 då bygglaget kan jobba med smärre underhållsarbeten och förberedelser inför nästa stora steg, som innebär ombyggnad av hela entrén inklusive de två nya toaletterna. Vi gör detta av två tungt vägande skäl, nämligen att vi inte kan på några villkor riskera att Sjöstugan inte går att hyra ut under sommarmånaderna pga. byggarbete samt att vi behöver konsolidera vår kassa efter en längre period av mycket aktiva byggprojekt med både Varmbadhus och nu VA-anslutningen av Sjöstugan. Och på initiativ av Gösta Sandegren kommer vi också att skicka in en ny ansökan om bidrag till Sjöstugeprojektet från Boverket, det bidrag som vi fick avslag på i våras. Skam den som ger sig. Vi kommer att berätta mer om detta på Informationsmötet den 29 januari.

Föreningens Informationsdag fredagen den 29 januari, 2016

Och så vill jag flagga redan nu för att fredagen den 29 januari nästa år kommer vi att ha vårt traditionella Informationsmöte, som vanligt på Nösunds Värdshus, och i samband med vårens första PUB-afton. Kl. 18:30 samlas vi på Nösunds Värdshus. Då är ni alla hjärtligt välkomna. Jag har bifogat en kallelse till mötet i detta informationsbrev. Kallelsen kommer också att sättas upp i föreningens Informationsbod vid Magasinet. Om ni har några frågor till styrelsen eller till någon av våra sektioner inför Informationsmötet så vore det mycket bra om ni kan skicka in era frågor innan mötet till respektive sektionsordförande eller till mig.

Slutligen vill vi i hela styrelsen önska er medlemmar en underbart härlig och God Jul och ett enastående Gott Nytt År 2016. Vi ses på Värdshuset den 29 januari, om vi inte redan ses på Julmarknaden eller i Fackeltåget.

Nösund i november 2015
Lars-Erik Roos
ordf. Föreningen Nösund

Information från Föreningen Nösund nr 5, 2015

Information från Föreningen Nösund nr 5, 2015

Hejsan Alla Medlemmar,

Vilken fantastisk sommar vi hade förra året. Den fick vi inte igen i år. Inte precis. Kall och blåsig blev sommaren i år. Temperaturen i havet nådde väl som bäst 16 grader i juli. Mitt i sommaren. De flesta av oss fick vänta tills en bit in i augusti innan vattnet nådde 18-19 grader och vi kunde hoppa i havet. I mitten av augusti kom det till slut både sol och värme, så pass att vi i alla fall fick en liten glimt av hur sommaren kan kännas. Nu är den i alla fall slut för denna gång och nu pratar vi inte mer om denna sommar. Nu ser vi fram emot en färgsprakande höst med svampplockning och långa promenader i våra skogar. Och kanske rent av lite hummerfiske.

Nösundsdagen med Sommarfesten

Årets Nösundsdag firades traditionsenligt lördagen den 11 juli i strålande sol (ja, faktiskt om jag minns rätt) med marknaden nu nere vid Magasinet och Ångbåtsbryggan. Detta är en ny placering för att frigöra plats för Nösundsgårdens nya och uppskattade Sommar-café. Vidare var det segeltävlingar i Boss regi, vernissager på byns gallerier och slutligen den traditionellt välbesökta Sommarfesten i Sjöstugan, som detta år också hade fått en ny ”kostym”. I och med att vi detta år inte hade lyckats med att få ihop en ny festkommitté, så beslöt vi i styrelsen att satsa på något nytt. En sommarfest, för fest det måste vi ha, där vi i styrelsen fixade platsen, Sjöstugan med dukade bord och musik till dansen, och ni medlemmar fixade resten. Det blev alltså ett ”Pick-nick-knytis” inne i Sjöstugan kan man säga, där alla tog med sig mat och dryck och något att äta på och med. Och det blev riktigt bra. Alla tog sen med sig sitt pick och pack när man gick hem och städningen var klar när sista man lämnade festen. Och allt var gratis. Så kan det också vara. Men trots att vi ändå fick till en fest även i år så efterlyser vi fortfarande dig som känner att det vore allt roligt att få vara med i en festkommitté och fixa till den där lite mer organiserade Sommarfesten i Sjöstugan. Hör av dig till Pia Gitse (piagitse@hotmail.com).

Årsmötet 2015

Helgen innan Nösundsdagen hade vi vårt Årsmöte där så många som 68 medlemmar trotsade solen och kom till Sjöstugan för att lyssna på styrelsens genomgång av dels årsmötets normala formalia men dels även för att höra hur alla dessa projekt här i Nösund framskrider, som vi för närvarande driver i Föreningen Nösunds regi. Inte minst om VA-projektet Sjöstugan. Läs mer om det nedan under sin egen rubrik.

På årsmötet avtackades Jan Gustafsson efter många, många år som föreningens kassör. Jan har skött vår bokföring med den äran och guidat föreningens ekonomi från tider då omsättningen i föreningen inte var så omfattande och byggprojektens antal tämligen måttliga fram till idag med en betydligt större ekonomi, fler projekt och en mer omfattande kassörsroll. Nu satsar Jan på att bidra till kommunens politiska liv och då räcker inte tiden till. Samtidigt är det dags för nya krafter att ta vid i föreningens styrelse och därför är det med stor glädje vi välkomnar Hans Johansson som ny suppleant i styrelsen, Eva Ossiansson, tidigare suppleant, som ny ordinarie styrelsemedlem, samt Anders Bengtsson, tidigare ordinarie styrelsemedlem, nu i sin nya roll som föreningens kassör. Hjärtligt välkomna.

Vår nya styrelse ser nu ut så här 2015/2016:
ordf Lars-Erik Roos
v. ordf Magnus Johansson
kassör Anders Bengtsson
sekr. Bodil Novik Nilsson
övr. ord. medl. Pia Gitse, Johan Eriksson, Eva Ossiansson
suppleanter Mikael Hassler, Hans Johansson (ny)

Sjöstugans VA-projekt

Projektet har nu nått så långt så att vi precis till den första uthyrningen sista helgen i maj kunde inviga vårt första WC inne i Sjöstugan med pompa och ståt. Pia Gitse, sektionsledare för Sjöstugesektionen, invigningsspolade. Kökets avlopp är också nu anslutet till kommunens avlopp. För att inte störa vår så viktiga uthyrning av lokalen för bröllop och födelsedagsfester så byggde vi (Egon Gustavsson, tack) en preliminär toa över sommaren inne i den gamla städskrubben innanför entrén. Nu till hösten skall vi återuppta bygget och tillsammans med kommunens arbetslag bygga vidare enligt projektets och medlemmarnas intentioner. Däremot kommer vi att få dämpa ambitionerna något i både omfattning och i tid i och med att vi inte fick ett stort bidrag, som vi hade sökt av Boverket och som vi faktiskt lite grand hade räknat med att få. Vilka konsekvenser det kommer att få skall styrelsen arbeta fram nu i början av hösten och sedan kommer vi att informera om det på vårt traditionella Informationsmöte på Nösunds Värdshus den 29 januari 2016.
Under sommaren har dock projektet fortsatt med den första konkreta ny- och utbyggnaden av Sjöstugan, nämligen det nya Stols- och bordsförrådet. I samband med det bygget så får vi också nya dörrar på den södra gaveln. I slutet av september räknar vi med att detta skall var färdigt och att Kent och byggarna skall kunna sätta igång med den fortsatta nybyggnationen på entré-gaveln med ny entré och de två nya toaletterna enligt våra nya lite dämpade ambitioner. Mer om det på Informationsmötet den 29 januari.

Nya Hastighetsnedsättningsprojekt

Som ni alla känner till så fick vi till sist i våras igenom en nedsättning av hastigheten från 50 till 40km/h genom Nösund. Det har dämpat den generella hastigheten på trafiken genom Nösund men det har också tyvärr påverkat hastigheten uppåt på sträckan från tennisbanan och ut ur byn. I och med att, av någon outgrundlig anledning, Trafikverket ansåg att 40-skyltarna skulle flyttas närmre byn än vad 50-skyltarna tidigare stod, så tycker nu många bilförare att dom måste börja accelerera redan utanför Värdshuset för att få upp farten till 70, eller ännu värre, för att köra om en bilist, som kör i 40. Detta har föranlett att Mona Sundelius har tagit förnyade kontakter med Orust kommun om att kunna återgå till den gamla placeringen av 40-skyltarna. Vi avvaktar med spänning och förhoppning om att förnuftet skall segra.
Samtidigt har en grupp boende utmed Boxviksvägen mobiliserat sig under sommaren med Jeanette Sterner i spetsen för att kunna förlänga 40-sträckan ända bort till strax efter tunneln i Boxvik samt införa omkörningsförbud på hela sträckan. Detta med mycket goda argument. Föreningen Nösund ställer sig givetvis också bakom detta upprop och ni som själva skulle vilja bidra med ert personliga deltagande kan kontakta Jeanette Sterner på email = nettebrev@hotmail.com. Desto fler desto bättre.
Jag kan även berätta att Eva Olsson och Lars Kjellgren var för sig har skrivit in till Trafikverket för att uppmärksamma Trafikverket på den utomordentligt dåliga kvalitet vi har på väg 740 från Tegneby och ner till Nösund. Båda har fått sina ärenden registrerade och även där väntar vi med spänning på vad det kan bli för resultat.

Arbets- och Städdagen den 3 oktober

Det första roliga som händer efter sommaren blir Städ- och Arbetsdagen lördagen den 3 oktober. Då samlas vi som vanligt nere vid Magasinet vid Ångbåtsbryggan kl. 09:00 på lördagsmorgonen. Där kommer vi att ha listor på vad som behöver göras under dagen, vissa allmänna arbetsuppgifter och dessutom saker att göra från våra nya sektioner, precis som i våras. Samtidigt som vi städar Nösund så höst-städar och stänger Nösunds Tennisklubb sin otroligt fina tennisbana. Ni är alla hjärtligt välkomna, nya och gamla medlemmar. Vid 12-tiden samlas vi alla efter dagens slit och släp på Nösunds Värdshus där Värdshuset bjuder på fika.

Ordförande-möte

Samma dag, lördagen den 3 oktober kommer vi, som vanligt, att ha ännu ett Ordförande-möte, alltså ett möte med samtliga ordföranden för alla våra föreningar i Nösund. Då skall vi utbyta information mellan våra föreningar om våra kommande planer och tankar om Nösund så att vi kan finna synergier och bra samarbetsformer till gagn för oss alla i Nösund. Här har vi ett forum för att kunna prata oss samman mellan föreningarna så att vi stöder varandra i Nösund så mycket som det bara går.

Herr- och Dam(Tjej)kvällar i Varmbadhuset

Nu har också höstens Herr- och Dam(Tjej)kvällar börjat i vårt vackra Varmbadhus. Den första fredagen i varje månad träffas föreningens damer (och tjejer) och den tredje fredagen i varje månad träffas föreningens Herrar för att basta (de som vill) och för att äta, dricka och framförallt umgås och tjöta lite tillsammans. Ni är alla hjärtligt välkomna att bara komma. Dessa kvällar är förbokade och subventionerade för oss medlemmar. Du betalar bara 50 kr för hela kvällen. Så ta chansen när ni kan och kom med. Mat och dryck tar vi med oss själva.

PUB-kvällar

Höstens PUB-kvällar på Nösunds Värdshus blir fredagen den 25 september, fredagen den 30 oktober samt fredagen den 20 november. Då ses vi kl. 18h30 som vanligt. Värdshuset dukar upp varm soppa och hembakat bröd för Föreningens medlemmar. Den kalla skummande ölen köper vi i baren. Vi ses!

Båtvakteri

Vi har fortsatt med att gå Båtvakter nu efter sommaren igen och i skrivande stund har ännu inga allvarligare incidenter eller stöldförsök genomförts denna sommar sedan vi startade med båtvakteriet. Det fungerar. Men vi måste alla hjälpa till. Har du båtplats i Nösund skall du boka upp dig för ett pass. Vi har haft lite svårt att få alla att vilja eller kunna ställa upp på ett natt-pass vilket innebär att några av oss får gå flera pass. Så på årsmötet i juli så beslöts att vi skall tillsätta en utredningskommitté bestående av två medlemmar från Nösunds Båthamn och två medlemmar från Föreningen Nösund. Kommittén, som nu är utsedd, fick i uppdrag att ta fram förslag på hur vi skall kunna mobilisera alla båtplatsinnehavare i Nösund att vara med på vår Båtsamverkan och Båtvakteri, även inkluderande ett tvingande förslag med dess eventuella konsekvenser. Dessa förslag skall redovisas för medlemmarna på nästa årsmöte 2016 eller tidigare om det går. Vi kommer tyvärr att behöva fortsätta med vårt båtvakteri ännu i många år.

Föreningens Informationsdag fredagen den 29 januari, 2016

Jag vill redan nu flagga för att fredagen den 29 januari nästa år kommer vi att ha vårt traditionella Informationsmöte, som vanligt på Nösunds Värdshus och i samband med vårens första PUB-afton. Kl. 18:30 samlas vi på Nösunds Värdshus. Då är ni alla hjärtligt välkomna.

 

Jag önskar er en fortsatt skön sensommar och en härlig och färgsprakande höst. Vi ses kanske i svampskogen. Eller så ses vi på Nösund. Och glöm inte att den 3 oktober med start kl. 09:00 nere vid Magasinet som vanligt är det Städ- och Arbetsdagen. Då förbereder vi vårt Nösund inför vintersäsongen.

 

Nösund i september 2015

Lars-Erik Roos
ordf. Föreningen Nösund

Information från Föreningen Nösund nr 4, 2015

Hejsan Alla Medlemmar,

Nu har vi kommit in i juni och idag lyser en sommarsol över Nösund. Det har den inte gjort varje dag den senaste tiden. Och sommarvärmen väntar vi fortfarande otåligt på. Var är den någonstans? Å andra sidan läste jag häromdagen att svamparna redan har dykt upp i skogarna. Det myckna regnandet har fått svamparna att trivas extra bra och gjort att de kommer rekordtidigt i år. I väntan på sommarvärmen får vi glädja oss åt svamparna. Sommaren kommer tids nog.

Arbets- och Städdagen den 25 april

Först vill jag tacka alla flitiga medlemmar som kunde komma på vårens Arbets- och Städdag den 25 april. Det kändes som om vi var fler medlemmar än vanligt, något som gjorde att arbetet flöt på snabbt och galant. Vi fick en härlig dag med sol och ett Nösund som visade upp sig från en av sina bästa sidor. Nu är vårt Nösund åter städat och fint och väl förberett inför den stundande sommaren. Och tack också till Nösunds Värdshus, som efter fullgjort arbete bjöd oss alla på smörgås och fika.

Välkommen till Nösund-skyltarna invigda

Precis till Arbetsdagen, som vore det planerat, var våra nya ”Välkommen till Nösund”-skyltar färdiga att monteras på sina gedigna ställningar konstruerade av Vaktmästeri-sektionens Bengt Thompson och Rune Olsson. Efter fikat på Nösunds Värdshus tog vi oss alla bort till den närmaste skylten vid den nordvästra infarten där skyltarna invigdes med pompa och ståt. Tal hölls, band klipptes och med bubblande drycker skålade vi för våra nya ”Välkommen till Nösund”-skyltar.

Nedsatt hastighet till 40km/h genom Nösund

Så har då äntligen både beslutet och skyltarna kommit till Nösund. Nu gäller 40km/h genom hela Nösund. Tänk nu på detta när ni kör igenom byn. Risken för en tillfällig hastighetskontroll i Nösund kommer nog aldrig att bli större än nu när sänkningen just har införts. Tack än en gång till Mona och Gugge Sundelius för ert idoga jagande på landets byråkrater.

Toalett på Sjöstugan

Vårt pågående stora projekt med att få kommunalt vatten och avlopp (VA) till Sjöstugan nådde en mycket viktig milstople fredagen den 29 maj. Då, alldeles innan de första bröllopsgästerna för säsongen anlände till Sjöstugan på lördagen den 30 maj, kunde vi inviga en temporär toalett i Sjöstugan, propert ansluten till det kommunala VA-nätet. Jag vill rikta ett stort tack till alla som har deltagit i nöd och lust för att vi skulle kunna bli färdiga i tid till att våra första hyresgäster intog Sjöstugan för säsongen. Ett speciellt tack skall våra medlemmar utanför styrelsen Bengt Thompson och Egon Gustafsson ha. Utan deras mycket aktiva deltagande i drivningen av bygget och i själva bygget så hade vi inte lyckats bli klara i tid. Och vi hade inte fått en sådan fin, om dock temporär, toalett i det gamla städutrymmet, tillika den gamla biljettluckan (för de som var med redan på onsdagsdansernas tid, långt, långt tillbaka i det gamla seklet), utan Egons varsamma ombyggnad av detsamma. Göran Andersson (i Vasser) har varit vår entreprenör i detta projekt och han har också gjort ett strålande fint arbete med att dra VA-ledningarna från Magasinet, under landgången och vidare i marken fram till Sjöstugan. Nu ser man knappt att där finns några rör. Så varsamt har arbetet genomförts. Men dom finns. Pia Gitse, sektionsansvarig för Sjöstugesektionen, fick självklart genomföra den slutliga produktionstesten. Den gick också strålande. Och därmed var den första toaletten på Sjöstugan invigd.

Midsommar

Nu rusar tiden på och alldeles snart är det åter Midsommar. Då samlas vi på Hasslers äng, som vanligt vid 14-tiden, där midsommarstången kläs och reses och där vi sedan kan dansa runt med både små grodor och enebärsbuskar.

Årsmötet 5 juli

Så kommer då föreningens Årsmöte söndagen den 5 juli kl. 15 på eftermiddagen. Då är ni alla hjärtligt välkomna till Sjöstugan där styrelsen bl.a. kommer att informera om hur våra byggprojekt framskrider. Missa inte det. En separat kallelse har skickats ut.

Nösundsdagen med Sommarfesten

Och så kommer sommarens absoluta höjdpunkt, Nösundsdagen med sin avslutande Sommarfest. I år blir det lördagen den 11 juli som vi firar vårt sommarvackra Nösund med marknad, segeltävlingar och mycket annat. Markera detta redan nu i era kalendrar, om ni inte redan har gjort det. På grund av att vi i år saknar en festkommitté så kommer Sommarfesten att arrangeras i form av ett stort knytis-kalas. Mer detaljer om detta kommer att skickas ut och kommer att anslås på föreningens anslagstavlor och hemsida. Håll ögonen öppna. Men oroa er inte. Fest skall det bli. Om än inte som vanligt.

Våffelcaféet

En av våra övriga höjdpunkter under sommaren är givetvis Våffelcaféet i Sjöstugan. Fr.o.m. söndagen den 5 juli och t.o.m. söndagen den 9 augusti kommer Estrella Olsson med besättning att bjuda oss på dessa underbara våfflor med sitt nybryggda kaffe varje söndag och onsdag kväll från kl. 18:00. Många vackra och goda kvällar på Sjöstugans altan kan utlovas. Onsdagen den 8 juli kommer det dock att vara stängt för bröllop. Då får vi äta våfflor hemma.

Allsångskvällar på Sjöstugan

En favorit i repris. I år skall vi återuppta en tidigare mycket populär aktivitet i Sjöstugan, som nu har legat nere i ganska många år. Vi planerar två Allsångskvällar i sommar i Sjöstugan. Det blir torsdagen den 9 juli och torsdagen den 16 juli. Då tar du med dig lite fika till pausen, din finaste sångröst (eller något liknande) och så kommer en allsångsledare att lotsa oss genom en mängd sjung- och trallvänliga melodier som vi alla känner igen. Kom och sjung ut!

Medlemmarnas mail-adresser

På förekommen anledning skulle jag vilja informera er om att vi i styrelsen vill vara så försiktiga som möjligt med att sprida medlemmarnas mail-adresser. Därför så sätter vi alltid (nästan) mailadresserna som hemlig kopia när vi gör större utskick såsom detta Informationsbrev. Enbart för att inte någon utomstående skall kunna missbruka mail-listan till egen informationsspridning eller reklam. Om ni medlemmar har en rörelse eller dylikt med anknytning till Nösund eller något annat angeläget ärende som borde spridas till föreningens medlemmar så kan ni kontakta Johan Eriksson (johan.eriksson.hem@gmail.com) i styrelsen. Johan är ansvarig för vår hemsida (www.Nösund.se) och där kan vi lägga upp länkar och lägga in aktiviteter i vår Evenemangslista.

Galleri Tärnan

Ett utmärkt exempel på återkommande angelägna händelser i Nösund är Galleri Tärnans utställningsprogram. Det finns nu upplagt på vår Evenemangslista på Hemsidan (www.Nösund.se).

Nattvandring i våra båthamnar

Nattvandringen i våra båthamnar har redan varit i full gång sedan ett tag. Numer så har denna nya aktivitet blivit ett årligt och nödvändigt instrument för att få ha våra båtar i fred. Och inte bara båtar för den delen. Vi har insett att vi även behöver göra en sväng upp genom byn på våra övervakningsrundor mellan hamnarna i Nösund. Vi kommer att göra ett uppehåll i nattvandringen under högsäsongen när det ändå är mycket folk i rörelse. Men sedan kommer vi att starta upp den igen. Har du en båtplats på Nösund och ännu inte lyckats planera in din nattvandring så kan du höra av dig till Mikael Hassler (mikael.hassler@gmail.com) eller till Lars Kjellgren (larskjellgren@telia.com), som vänligen har tagit på sig att hålla i vaktlistorna.

Avslutningsvis så vill jag och hela styrelsen önska er alla en otroligt härlig sommar i Nösund. Och skulle ni av någon outgrundlig anledning befinna er någon annanstans vissa delar av sommaren så önskar vi er även där en härlig sommar.

Nösund i juni 2015
Lars-Erik Roos
ordf. Föreningen Nösund

Information från Föreningen Nösund nr 3, 2015

Hejsan Alla Medlemmar,

Att våren är här kunde jag nämna redan i det förra Informationsbrevet i februari. Sommaren har dock ännu inte kommit till Nösund utan aprils fram- och tillbaka väder kännetecknar vårt nuvarande klimat här i Nösund. Kallt i vinden och varmt i solen, som smeker kinden och blå violen. Hoppsan, det blev poesi. Så kan det bli när våren spritter och luften fylls av fågelkvitter. Nej, nu får det vara nog.

Arbets- och Städdag

Med våren kommer årets första Arbets- och Städdag. Lördagen den 25 april är ni alla välkomna till Nösund. Vi samlas nere vid Magasinet, som vanligt, kl. 09:00. Så städar och arbetar vi fram till kl. 12:00 då vi samlas på Nösunds Värdshus där Värdshuset återigen bjuder oss på en mycket välförtjänt fika. Listor med förslag på arbetsuppgifter kommer att sitta uppe i Informationsboden nere vid Magasinet vid Ångbåtsbryggan. En mycket speciell arbetsuppgift denna arbetsdag blir att slutmontera våra nya Välkomstskyltar till Nösund. Direkt efter fikat på Värdshuset tänker vi tillsammans med er avnjuta en liten och högst informell invigning av våra skyltar med lite bubbel i glasen. Välkomna!

Dam (Tjej) – och Herrkvällar i Varmbadhuset

Dam- och Herrkvällarna för våra medlemmar på vårt härliga nya Varmbadhus en gång i månaden fortsätter som vanligt. Dam(Tjej)-kvällarna är första fredagen i varje månad medan Herr-kvällarna är den tredje fredagen i varje månad. Och nästa Herr-kväll är redan nu på fredag den 17 april och nästa Dam-kväll kommer fredagen den 8 maj. Då bastar de som vill från kl. 18:00 och sedan samlas vi i samlingsrummet vid sju-tiden, äter och dricker medhavda godsaker, som vi också generöst delar med oss av runt bordet, allt enligt vår svenska knytis-tradition. Det har varit mycket trevliga tillställningar och jag rekommenderar dom varmt.

Nösunds Tennisklubbs tennistävlingar

NTK planerar en klubbtävling i lottade dubbelpar och en juniorklass i V29. Spelstart blir fredagen 17 juli med final söndagen den 19 juli. Efter det en trevlig prisutdelning med fika i varmbadhuset.

Nösunds och Boxvike SS’ Seglarskola

I sommar kommer Boxvike Segelsällskap åter igen att anordna seglarskola för optimistjollar under de första tre veckorna i juli, vecka 27, 28 och 29. Under vecka 28 och 29 arrangeras dessutom en Laserseglarskola. Kurserna hålls på eftermiddagarna, måndag till torsdag (14:00-17:00). Vecka 28 är öppen för ungdomar och vecka 29 är öppen för vuxna. Det finns båtar att hyra, men antalet är begränsat.  Läs mer om detta på BOSS’ hemsida www.boxvikess.se

Nösund i april 2015

Lars-Erik Roos
ordf Föreningen Nösund

Information från Föreningen Nösund nr 2, 2015

Hejsan Alla Medlemmar,

Våren har nu definitivt kommit till Nösund. Enligt den teoretiska definitionen, som säger att om medeldygnstemperaturen ligger över noll minst sju dagar i följd, då har vi våren här. Och det har vi allt haft nu ett tag. Det vi väntar på är att det skall kännas som vår, en sol som värmer mitt på dagen och fåglar som kvittrar. Fåglarna är nog här lite då och då och kvittrar, men solen och värmen, den väntar vi fortfarande på.

Informations- och Medlemsmötet den 30 januari

Vi hade vårt traditionella Informations- och Medlemsmöte den sista fredagen i januari. C:a 60 medlemmar kom för att lyssna på styrelsens information om våra pågående projekt. Det var förstås stort fokus på Sjöstuge-projektet, som nu är igång på allvar med uppstart av VA-ledningsdragning under våren och med uppstart av ombyggnad av själva Sjöstugan under den kommande hösten.

Information från Sektionerna

Sektionerna gav också en kort information om deras verksamheter på vårt Informationsmöte. Jan Schmidtbauer Crona, ny ordförande för Magasinet/Ungdoms-sektionen presenterade sig själv och sina tankar om sektionens fortsatta inriktning. Och han efterlyste nya medlemmar till sektionen. Har du några idéer eller tankar om Magasinet och vill vara med och hjälpa Jan att sätta dom i verket skall du kontakta Jan på email (jan.schmidtbauer.crona@havochvatten.se).
Och vi kunde även presentera två nya sektioner, Vaktmästeri-sektionen med Bengt Thompson som ordförande samt Sektionen för Norra Hamnen med Aslak Jensen som ordförande. Sektionen för Norra Hamnen är bildad för de som har båtplatser där och för att de skall kunna vara med och påverka hur hamnen skall kunna utvecklas och förbättras. Sektionen har redan haft ett uppstartsmöte och Aslak J presenterade ett par nya förslag på hur hamnen skulle kunna rensas upp från alla våra bojar, som idag driver omkring lite hur som helst, förslag som kommit fram på sektionens första möte.

Ny Festkommitté till Sommarfesten

Förra årets Festkommitte avtackades och nya namn till kommittén efterlystes på mötet. Ingen kände sig direkt manad på själva mötet så därför kommer här en efterlysning:  Du som tycker det är roligt med vår Sommarfest och inte vill vara utan den och som kan tänka dig att vara med och fixa till den, kontakta Pia Gitse (mail: piagitse@hotmail.com eller mobil: 070-204 4862).

Biståndsprojekt i Bishozi, Uganda

Annette Rosati, som har startat upp och driver ett flertal biståndsprojekt i Bishozi och angränsande byar i Uganda, fick tyvärr förhinder att närvara på mötet. Så Birgitta Lundh och Barbro Roos nöjde sig med att presentera tavlan, som Föreningen Nösund har fått i motgåva från byalaget i Bishozi som tack för den tavla, som målades på förra årets Sommarfest och som skänktes till Bishozi via Annette Rosati. De övriga sju tavlor, som också målades på Sommarfesten men som inte vann första pris, hade nu ramats in och erbjöds till försäljning till det facila priset av 500 kr direkt på mötet. Pengarna går oavkortat till projekt Sjöstugan. Fyra tavlor är redan sålda men tre återstår i skrivande stund.
Skynda er att kontakta Birgitta Lundh (mail: birgitta.lundh-gitse@stenungsund.se eller mobil: 070-572 8476) och anmäl ert intresse för någon av de återstående tavlorna, som ju är ett minne för livet. Har man inga väggar lediga hemma så kan man skänka tillbaka tavlan till Föreningen Nösund, som då kommer att sätta upp den i någon av våra byggnader, t.ex. Sjöstugan.

Jag vill förstås också tacka alla medlemmar, som kunde komma på mötet och som tog tillfället i akt att både få lite direkt information för själen samt att få avnjuta vårens första PUB-afton med Värdshusets goda soppa och färska bröd, som sköljdes ner med goda drycker, allt efter tycke och smak. Härligt. Och tack Värdshuset för er enastående gästfrihet.

Nösund i februari 2015

Lars-Erik Roos
ordf Föreningen Nösund

Information från Föreningen Nösund nr 1, 2015

Hejsan Alla Medlemmar,

Han kom som en stormvind. Egon hette han. Ja, inte vår Egon här i Nösund, utan stormen Egon. Måseskär rapporterade 41 m/s i byarna förra lördags natt. Då tjöt det på även inne i Nösund vill jag lova. Vintern låter vänta på sig ännu ett slag. Det regnar och blåser mest varje dag.

Jag skulle vilja påminna er om vårt Informationsmöte fredagen den 30 januari kl. 18:30. Vi är på Nösunds Värdshus, som vanligt, och direkt efter mötet så startar vi årets första PUB-afton. 

Styrelsen kommer att informera om alla våra pågående och planerade byggnadsprojekt med fokus på Sjöstugan. Nya och gamla Sektioner kommer att informera om diverse pågående aktiviteter inför året 2015.

Birgitta Lundh och Barbro Roos, konstdomarna från Sommarfesten 2014, kommer att presentera svarsgåvan från byborna i Bishozi, Uganda, en målande beskrivning av livet i Bishozi. De konstalster från Sommarfesten, som inte valdes ut som gåva från Nösund till innevånarna i Bishozi, nu inramade och eleganta, kommer att auktioners ut.

Annette Rosati, som driver biståndsprojekt i Bishozi, kommer också personligen att närvara och hon kommer att ge oss en kort sammanfattning av sina pågående projekt i Uganda.

Missa inte detta tillfälle. Hjärtligt Välkomna!

Nösund i januari 2015

Lars-Erik Roos
ordf. Föreningen Nösund

Information från Föreningen Nösund nr 6, 2014

Hejsan Alla Medlemmar,

Den fantastiska sommaren har nu övergått i en mer ordinär höst, grå, våt och blåsig. Nu känner vi igen oss igen. Däremot håller värmen i sig, i alla fall relativt sett. Idag, i slutet av november, har vi fortfarande 7 grader ute. Och sju grader varmt i havet, säger Christina, som fortfarande badar. Och snart är det jul.

Arbets- och Städdagen den 4 oktober

I strålande sol samlades vi som kunde lördagen den 4 oktober nere vid Magasinet, eller direkt på tennisbanan eller i Laserviken, för att städa, ansa och snygga till Nösund efter allt som sommaren lämnat efter sig. Tack alla ni drygt 60 medlemmar, ”som kom, som såg, som städade”. Och efter höstens gedigna arbetsinsats så bjöd Värdshuset traditionsenligt på fika. Så underbart gott. Ett stort tack till Värdshuset för detta.

Julmarknad i Nösund den 29 november

Och snart är det dags för vår Julmarknad i vår unika Sjöstuga. Till lördagen den 29 november har Pia Gitse åter trummat ihop ett antal ståndsmässiga personer, som kommer att sätta upp sina marknadsstånd inne i Sjöstugan och skapa en inre julmarknad med innerlig julstämning. Julglögg och pepparkakor blir du bjuden på och i caféet kan du köpa fika och hembakat därtill. Detta får du bara inte missa. Det hela varar mellan 11:00-15:00. Hjärtligt välkomna alla och envar! Och ta med vänner och bekanta.

Fackeltåget lördagen den 13 december

Lördagen den 13 december kan vi nu i år kombinera vårt eget Fackeltåg med ett Luciatåg genom Nösund, om man så vill. Fackeltåget genomförs i år på samma dag som Lucia helt enkelt för att den 13 december råkar vara den andra lördagen i december. Det vackra och stämningsfulla fackeltåget går upp genom Nösund och återvänder ner till Nösunds Värdshus där vi samlas över glögg och pepparkakor. En stillsam och fin jultradition i väntan på tomten. Alla är hjärtligt välkomna att vara med. Föreningen bjuder på facklorna och Värdshuset bjuder på glögg och pepparkakor.

Föreningens Informationsdag fredagen den 30 januari, 2015

Jag vill återigen flagga för att fredagen den 30 januari nästa år kommer vi att ha vårt traditionella Informationsmöte, som vanligt på Nösunds Värdshus och i samband med vårens första PUB-afton. Kl. 18:30 samlas vi på Nösunds Värdshus. Då är ni alla hjärtligt välkomna. Jag har bifogat en kallelse till mötet i detta informationsbrev. Kallelsen kommer också att sättas upp i föreningens Informationsbod vid Magasinet. Om ni har några frågor till styrelsen eller till någon av våra sektioner inför Informationsmötet så vore det mycket bra om ni kan skicka in era frågor innan mötet till respektive sektionsordförande eller till mig.

Vi har en ny Hemsida för Nösund

Ja, det är sant. Vi har fått en ny Hemsida, som har ersatt www.nosund.nu. Tack vare ett idogt arbete av Johan Eriksson så har vi lyckats komma över domännamnet ”Nösund.se”. Vår nya Hemsida finner ni nu således på web-adressen www.nösund.se, med ”ö” och allt. Vi har länge behövt modernisera vår hemsida, inte minst ur underhållssynpunkt, och nu är det gjort. Utseendet är lite annorlunda men innehållet är detsamma. Alla våra föreningar i Nösund hänger fortfarande med på, eller via samma Hemsida för Nösund. Mer information kring nya Hemsidan kommer att ges på januarimötet. Tack Johan. OBS! Du kan fortfarande nå den nya hemsidan via den gamla adressen, om du så vill.

Sektionen för Norra Hamnen – en ny sektion

Och vi har bildat en ny sektion. Sektionen för Norra Hamnen. Det innebär att alla som har en båtplats i Norra Hamnen automatiskt är medlemmar i den nya sektionen. Står du i kö kan du också var medlem om du vill. Syftet med detta är att ge de medlemmar som har båtplats, eller vill få, möjlighet att själva påverka och utveckla hamnens skötsel och underhåll. Styrelsens kapacitet räcker inte till allt som behöver göras och som skulle kunna göras med alla våra byggnader och anläggningar. Om vi då behöver söka hjälp från övriga medlemmar så känns det naturligt att vända oss till de som är direkt berörda. När det gäller Norra Hamnen är det ju extra tydligt. Självklart skall medlemmarna själva ges möjlighet att kunna se till att deras anläggningar är i toppskick. Lördagen den 5 oktober samlades 11 medlemmar till ett första uppstartsmöte där Aslak Jensen valdes till sektionsledare för den nya sektionen. Johan Eriksson kvarstår som ansvarig för uthyrningen och kölistan. På mötet diskuterades bl.a. om arrendeavtalet med Nösunds Samfällighetsförening, om pirarna, om gemensamma och nya akterförtöjningar, om det gick att få till fler platser, hur utnyttjandet av befintliga platser var, om ett eventuellt gemensamt underhåll. Medlemmarna är kallade till ett nytt möte den 29 november. Dessutom kommer vi att presentera mer information om den nya sektionen på januarimötet.

Besök från Bishozi, Uganda

Onsdagen den 29 oktober fick vi besök av Dennis Ahibisibwe, ordförande i Samhällsföreningen i Bishozi, Uganda. Birgitta Lundh och Annette Rosati hade arrangerat detta möte mellan lilla Nösund högt upp i norr och lilla Bishozi, Uganda väldigt långt ner i söder. Nästan hela Föreningen Nösunds styrelse fick tillfälle att träffa Dennis A på Galleri Koch, Fregatten i Stenungsund där Dennis överlämnade en målning, som var gjord av medlemmar i Föreningen Bishozi. De av er som fortfarande kommer ihåg kanske minns att på vår Sommarfest i Sjöstugan i somras så fick vi, bord för bord, måla varsin tavla till musik, som skulle på något artistiskt sätt påminna om Nösund. Av alla helt fantastiska verk som skapades i denna magiska svenska julinatt valde domarna Birgitta Lundh och Barbro Roos ut ett alster, som på något konstnärligt vis stod lite grann utöver de övriga. Detta verk skickades med kurir (Annette Rosati) ner till Bishozi, Uganda, som en gåva från oss här i Nösund. Svaret lät inte vänta på sig. Redan nu i höst fick vi alltså en underbart färgrik och vacker tavla från våra nya vänner i Bishozi, Uganda. Tavlan kommer att ramas in och finna sin plats på någon av Föreningen Nösunds väggar. Den kommer givetvis att visas upp på januarimötet.

Hastighetssänkning i Nösund

Såvitt vi förstår så är nu beslutet taget angående en önskad hastighetssänkning genom Nösund och beslutet blev positivt. Enligt informationen vi fått från Orust kommun så skall hastigheten sänkas till 40 km/h genom själva Nösund, alltså från dagens 50 km/h ner till 40 km/h. Detta ser vi som en stor seger och förhoppningsvis så kommer det att innebära att vi får en lugnare trafik genom byn. Kanske även lite färre stora långtradare. När nya skyltar kommer att sättas upp visste man dock inte p.g.a. av resursbrist och vakanser. Mona Sundelius, som har jagat fram det här beslutet kommer att fortsätta att hålla blåslampan uppe mot kommunen tills allt är genomfört. Tack Mona för ditt engagerade jagande.

Slutligen vill vi i hela styrelsen önska er medlemmar en underbart härlig och God Jul och ett enastående Gott Nytt År 2015. Vi ses på Värdshuset den 30 januari, om vi inte redan ses på Julmarknaden eller i Fackeltåget.

Nösund i november 2014

Lars-Erik Roos
ordf. Föreningen Nösund

Information från Föreningen Nösund nr 4, 2014

Hejsan Alla Medlemmar, Nu har vi precis kommit in i juni och idag lyser en sommarsol över Nösund. Jag skrev i mitt förra informationsbrev att det kändes som om sommaren skulle komma redan till nästa informationsbrev. Idag känns det som om det blev så. Sommaren är redan här.

Arbets- och Städdagen den 26 april

Först vill jag tacka alla flitiga medlemmar som kunde komma på vår Arbets- och Städdag den 26 april. Vi fick en härlig dag med sol och värme och ett Nösund som visade upp sig från en av sina bästa sidor. Nu är vårt Nösund åter städat och fint och väl förberett inför den stundande sommaren, som ju förresten redan har kommit. Och tack också till Nösunds Värdshus, som efter fullgjort arbete bjöd oss alla på smörgås och fika.

Midsommar

Nu rusar tiden på och alldeles snart är det åter Midsommar. Då samlas vi på Hasslers äng, som vanligt vid 14-tiden, där  midsommarstången kläs och reses och där vi sedan kan dansa runt med både små grodor och enebärsbuskar.

Årsmötet 6 juli

Så kommer då föreningens Årsmöte söndagen den 6 juli kl. 15 på eftermiddagen. Då är ni alla hjärtligt välkomna till Sjöstugan där styrelsen bl.a. kommer att informera om hur våra byggprojekt framskrider. Missa inte det. En separat kallelse har skickats ut.

Nösundsdagen med Sommarfesten

Och så kommer sommarens absoluta höjdpunkt, Nösundsdagen med sin avslutande Sommarfest. I år blir det lördagen den 12 juli som vi firar vårt sommarvackra Nösund med marknad vid Nösundsgården, segeltävlingar och mycket annat. Markera detta redan nu i era kalendrar, om ni inte redan har gjort det. Glöm inte att anmäla er till Sommarfesten före den 30 juni genom att betala in 300 kr per person till Föreningen Nösunds bankgiro 5937-4801. Se separat inbjudan till Sommarfesten i detta informationsbrev.

Våffelcaféet

En av våra övriga höjdpunkter under sommaren är givetvis Våffelcaféet i Sjöstugan. Fr.o.m. söndagen den 29 juni och t.o.m. söndagen den 10 augusti kommer Estrella Olsson med besättning att bjuda oss på dessa underbara våfflor med sitt nybryggda kaffe varje söndag och onsdag kväll från kl. 18:00. Många vackra och goda kvällar på Sjöstugans altan kan utlovas.

Nattvandring i våra båthamnar

Vi kommer att behöva dra igång ett vaktschema för våra båthamnar även i år. Mer information om hur ni kan anmäla ert deltagande kommer att skickas ut snart. Vi startar troligtvis runt den 15 juni.

Ny 40 kV kraftledning planeras

Vattenfall Eldistribution planerar att bygga en helt ny 40 kV-kraftledning från Hårleby till Edshultshall för att förstärka det nät som redan finns till Bua och Edshultshall. Det innebär  i huvudalternativet att en ny luftledning kommer att dras genom skog och mark i nära anslutning till Nösund och bilda en 40 meter bred skogsgata med 25 meter höga ledningsstolpar. Det finns alternativa lösningar med nedgrävda jordkablar istället för en otroligt förfulande luftledning, men som sagt, huvudalternativet nu är en luftledning. Om du skulle vilja vara med och påverka detta beslut så att det blir en nedgrävd jordkabel istället för en luftledning så kan du besöka en samrådsutställning i Tegneby församlingshem den 11 juni kl 16:30-19:30. Du kan också skriva under en namnlista som sitter anslagen i föreningens Informationsbod vid Magasinet. Och du kan även maila direkt ditt stöd till Kennet Carnbring via ”kennet.carnbring@comhem.se”. Avslutningsvis så vill jag och hela styrelsen önska er alla en otroligt härlig sommar i Nösund. Och skulle ni av någon outgrundlig anledning befinna er någon annanstans vissa delar av sommaren så önskar vi er även där en härlig sommar.

Nösund i juni 2014
Lars-Erik Roos ordf. Föreningen Nösund

Information från Föreningen Nösund nr 3, 2014

Hejsan Alla Medlemmar,

Nu har i alla fall våren har kommit till Nösund. Äntligen är det på riktigt. Och när den kommer så går det fort nu för tiden, precis som allt annat. Blåsippor och tussilago har redan kommit och gått.
Vitsipporna är på ingående. Sälgen blommar så det sprutar, alen likaså. Snart kommer också värmen. Den riktiga värmen. Det känns liksom i luften. Sommaren kommer kanske också flera veckor tidigare i år. Kanske redan till nästa Informationsbrev. Det får den gärna.

Arbets- och Städdag

Och med våren kommer årets första Arbets- och Städdag. Lördagen den 26 april är ni alla välkomna till Nösund. Vi samlas nere vid Magasinet, som vanligt, kl. 09h00. Så städar och arbetar vi fram till kl. 12h00 då vi samlas på Nösunds Värdshus där Värdshuset bjuder oss på en mycket välförtjänad fika. Listor med förslag på arbetsuppgifter kommer att sitta uppe i Informationsboden nere vid
Magasinet vid Ångbåtsbryggan. Välkomna!

Årets Bussresa gick i Matens och Dryckens tecken

Lördagen den 29 mars så var det åter dags för de ressugna och äventyrslystna Nösundsborna att bege sig ut i den stora världen bortom Orust trygga stränder. Kl.  8h00 samlades c:a 35 Nösundsbor nere vid Magasinet där vi steg ombord på vår inhyrda buss för att resa österut, inåt mot det stora fastlandet och till den stora ”slätta”, som breder ut sig öster om vår kära hemö. Det blev en mycket lyckad och trevlig resa som på ett lugnt och värdigt sätt lyckades inkludera och servera oss deltagare på allt från helt underbara dammsugare och andra sötsaker på Conditori Nordpolen, till lokaltillverkad öl och snaps på Qvänum Mat och Malt, lunch på Bjertorps Slott och slutligen mycket vällagrade ostar hos Sivans Osthandel i Baljered någonstans ute på denna stora ”slätta”.

Jag vill rikta ett jättestort tack till vår välorganiserade resekommitté, Lars Kjellgren, Thomas Holst, Hans-Richard Wijkmark och Lennart Sundelius, som återigen hade fått ihop en riktigt givande och god bussresa i Matens och den goda Dryckens tecken. Ingen var vare sig hungrig eller törstig vid återkomsten till Nösund vid 18h30-tiden. Men nu är det så att herrarna tyvärr meddelade att dom skulle vilja vila sig från fler rese-arrangemang på ett tag och att detta var deras sista bussresa tills vidare. De Nösundsbor, som skulle vilja komma ut och resa tillsammans i denna form även nästa år behöver alltså sätta ihop en ny resekommitté med några frivilliga rese-entusiaster. Kanske detta kan vara början på en ny Nöjes- och Resesektion i Föreningen Nösund? Fundera på detta så kan vi ta upp frågan igen på Årsmötet i juli.

Dam (Tjej) – och Herrkvällar i Varmbadhuset

Som ni har sett på ett antal utskick i år så har vi nu startat upp både Dam- och Herrkvällar för våra medlemmar en gång i månaden nere på vårt härliga nya Varmbadhus. Dam(Tjej)-kvällarna är första fredagen i varje månad medan Herr-kvällarna är den tredje fredagen i varje månad. Vi kommer att fortsätta med att skicka ut inbjudningar/påminnelser till varje tillfälle. Och nästa Tjej-kväll är redan nu på fredag den 11 april och nästa Herr-kväll kommer fredagen den 18 april. Då bastar de som vill och sedan samlas vi i samlingsrummet, äter och dricker medhavda godsaker, som vi också generöst delar med oss av runt bordet, allt enligt vår svenska knytis-tradition. Det har varit mycket trevliga tillställningar och jag rekommenderar dom varmt.

Nösunds Tennisklubbs tennistävlingar och tennisskola

NTK planerar en klubbtävling i lottade dubbelpar och en juniorklass i V29. Spelstart blir torsdagen 18 juli med final söndagen den 20 juli. Efter det trevlig prisutdelning med fika i varmbadhuset.
Dessutom kommer Anna Olsson och Helena Holst att driva den så uppskattade Glasskiosken vid tennisbanan i sommar också. Och Lars Olsson fortsätter att vara tennistränare på banan. Han välkomnar både vuxna och barn att ta kontakt med honom för träning. Mer information om tennisskolan kommer att finnas vid tennisbanan.

Nösunds och Boxvike SS’ Seglarskola

I sommar kommer Boxvike Segelsällskap åter igen att anordna seglarskola för optimistjollar under de första tre veckorna i juli, vecka 27, 28 och 29. Seglarskolan pågår mellan 09.00 till 13.00 varje dag. Under alla tre veckorna erbjuds inriktningarna nybörjare och fortsättare. Läs mer om detta på BOSS’ hemsida www.boxvikess.se

Fotbollsskola i sommar

För er som har barn eller barnbarn, som kommer att vara här i sommar så vill jag också nämna att det blir fotbollsskola i Morlanda 13 – 15/6 för barn/ungdomar födda 2002 – 2008. Det är Gilleby IF och Morlanda Goif som ansvarar för fotbollsskolan och enklast är att kontakta morlandagoif@hotmail.se för mer information om ni är intresserade.

Nösund i april 2014
Lars-Erik Roos
ordf Föreningen Nösund

Information från Föreningen Nösund nr 2, 2014

Hejsan Alla Medlemmar,

Våren har kommit till Nösund. Nja, kanske inte på riktigt men skrämmande likt. I mitt förra Informationsbrev för tre veckor sedan skrev jag att ”Vintern har kommit till Nösund”. Nu, tre veckor senare, har vi runt fem grader plus hela dygnet och regn de flesta dagar. Lite sol, mycket lite sol, men ändå, vi har sett den. Fåglarna kvittrar som besatta, uppenbarligen lurade på konfekten. Det kommer att dröja länge än innan deras älsklingsföda, de smaskiga insekterna, kommer att fylla luften. Vi får allt hjälpa de små fåglarna med talgbollar och solrosfrön ännu några månader.

Informations- och Medlemsmötet den 31 januari

Vi hade vårt traditionella Informations- och Medlemsmöte den sista fredagen i januari, som planerat. Mellan 60-70 medlemmar kom för att lyssna på styrelsens information om våra pågående projekt. Det var förstås stort fokus på Sjöstuge-projektet, som nu är igång på allvar med projektering och ritningar, och som förhoppningsvis redan till hösten kommer att gå igång med själva VA-dragningen och/eller ombyggnaden av Sjöstugan med toaletter och större kök.

Orust Kommuns nye Kommunchef och Förvaltningsområdeschef med på mötet

Vi i styrelsen var också mycket glada för att vi hade lyckats att få vår nye Kommunchef Jan Eriksson och Förvaltningsområdeschef Lena Tegenfeldt från Orust Kommun att komma till vårt möte för att informera oss om kommunens kommande planer, samt att svara på frågor. Jag vill särskilt tacka Jan och Lena för att de ställde upp och för att de på ett mycket fint sätt bidrog till att göra hela mötet både intressantare och värdefullare.

Jag vill förstås också tacka alla medlemmar, som kunde komma och som tog tillfället i akt att både få lite direkt information för själen samt att få avnjuta vårens första PUB-afton med Värdshusets goda soppa och färska bröd, som sköljdes ner med goda drycker, allt efter tycke och smak. Härligt. Och tack Värdshuset för er enastående gästfrihet.

Bilagor

Jag har bifogat protokollet från mötet samt de presentationer, som visades. Missa inte att titta igenom Göran Algeröds presentation med bilder på vår ”nya” Sjöstuga, ett förslag som har arbetats fram av Sjöstugesektionen med Pia Gitse i spetsen, och som medlemmarna på mötet ”gillade” med ett rungande ”Ja” på frågan om man vill att styrelsen skall gå vidare med det förslaget. Så det kommer vi att göra.

Nösund i februari 2014

Lars-Erik Roos
ordf Föreningen Nösund