Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmöte Nösunds Kulturhistoriska Sällskap

13 juli, 2014 kl. 15:00 - 17:00

Årsmöte Nösunds Kulturhistoriska Sällskap

Välkommen till Nösunds Kulturhistoriska Sällskaps årsmöte som avhålls i Sjöstugan söndagen den 13/7 kl. 15.

Föredragningslista årsmöte NKS 2014:

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
 4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlöst.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av styrelseordförande.
 10. Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare.
 11. Val av revisorer och revisorsersättare.
 12. Val av valberedning, sammankallande och två övriga.
 13. Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift.
 14. Prövning av förslag som väckts av styrelsen eller som skriftligen inlämnats till styrelsen inom fastställd tid.
 15. Övriga ärenden. Under denna punkt får ej fattas beslut i för föreningen betydelsefulla frågor, om inte ärendet förberetts.
 16. Mötet avslutas.

Vid årsmötet kommer en miniutställning av äldre kort från Nösund att visas. Dessutom kommer ett framtaget dokument ”Vägar och stigar på och omkring Nösund” att presenteras, kostnadsfritt för NKS medlemmar, 20 kronor för övriga.

Direkt efter årsmötet underhåller Lotta Rossövik.

Nösund den 20 juni 2014
Styrelsen

Detaljer

Datum:
13 juli, 2014
Tid:
15:00 - 17:00

Plats

Sjöstugan
Nösund, Sverige