Sektionerna

Arbetsordning för sektionerna

Kallbadhussektionen

Ansvarig: Sven Saghamre – sven.saghamre@gmail.com

Magasinsektionen

Ansvarig: Jan Schmidtbauer Crona –  jan.schmidtbauer.crona@havochvatten.se

Sektionen för Samhällsutveckling

Ansvarig: Bodil Novik Nilsson – bodil.nils@telia.com, Östgötag. 31, 116 25 Stockholm. Tel: 08-6413116, Tel mobil: 073 0598258.

Sektionen för Stigar & Leder

Ansvarig: Ann Wijkmark –  annwijkmark@hotmail.com, Linnegatan 51, 41308 Göteborg, tel. 073-7359956

Sjöstugesektionen

Ansvarig: Pia Gitse – piagitse@hotmail.com, Nya Vägen 32, 474 96 Nösund Tel: 0304-202 19, Tel mobil: 073 140 7309

Vaktmästerisektionen

Ansvarig: Bengt Thompson – fam.thompson@telia.com,  Nya Vägen 24, 47496 Nösund, tel. 072-5066070

Varmbadhussektionen

Ansvarig: Mikael Hassler – mikael.hassler@gmail.com