Nösunds Vägförening

Kontaktperson:
Michael Gibbons
070 – 720 06 35
michael@gibbons.se

Styrelseledamöter:
Michael Gibbons ordförande
Kjell Niklasson kassör
Anders Agerberg
Susanne Gustafsson
Roger Johansson

Styrelse suppleanter:
Egon Gustafsson
Claes Hagberg