Nösunds Tennisklubb

Nösunds Tennisklubb, bildad 1955, driver tennisbanan på Nösund. Banan är öppen för uthyrning vardagar, på helger är den reserverad för medlemmar. Icke medlemmar har dock möjlighet att spela helgspel om ledig tid finns. Denna timma får dock bokas tidigast 30 minuter före spelstart då medlemmar har företräde.

Priser för uthyrning av banan: 100:-/timma för icke medlemmar, 50 :-/timma för medlemmar och 25:-/timma för klubbmedlemmars ungdomar upp till 18 år. Bokning sker genom uppsättning av bongar på spelschema vid tennisplan. Bongar säljs vid tennisplan vardagar kl 10-12 under högsäsong, vecka 27-31. Bokning kan också skegenom att skriva in namn på de önskade timmarna i bokningsschemat och betala med Swish enligt instruktion vid tennisplan. Banavgiften betalas vid bokning.

Vecka 29 varje år anordnas en ”social” tävling öppen för medlemmar och andra med anknytning till Nösund. Finaler spelas söndag v29.

Kontaktperson: Magnus Johansson (ordförande) larsmagnus.johansson@gmail.com

Välkomna att spela på vår fina bana!