Styrelseprotokoll 1 maj 2012

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund

tisdagen den 1 maj 2012 på Nösundsgården 10.30-13.15

Närvarande: Magnus Johansson, Jan Gustavsson , Bengt Thompson,  Lisbeth Maxén, Lars Karlén över högtalartelefon samt adjungerade ledamoten Lars-Erik Roos.

 

§1  Mötet öppnas

 

Magnus Johansson valdes som ordförande för mötet och förklarade mötet öppnat

§2 sekreterare

Lisbeth Maxén valdes till sekreterare

 

§3 Justerare

Lars-Erik Roos valdes till justerare

 

§4 Städdagen

Konstaterades att städdagen varit mycket lyckad . Roligt att se ett sådant engagemang då ca. 60-70st frivilliga ställde upp och röjde och rensade. Sjöstugan städades från topp till tå. Vinden tömdes, köket tvättades, fönster putsades och en allmän inventering gjordes. Det kördes en massa grus på vägen bort till Djupa Badet, stränder rensades och sly röjdes. Bryggan i Norra Hamnen lagades. Samtidigt pågick arbeten på tennisbanan. Kaffe och smörgås åtnjöts på Värdshuset.

 

§5 Majbrevet

Uppdrogs åt Magnus att sända ut majbrev med information till medlemmarna. Lisbeth lägger in detsamma på hemsidan

 

§6

Informationsmöte

Uppdrogs åt Lars-Erik Roos att sända ut en allmän inbjudan till informationsmöte i Sjöstugan 24 juni då tanken är att alla föreningar berättar om sin verksamhet. Lars Kjellgren arrangerar.

 

§7 Informationsmöte

 

Uppdrogs åt Lars-Erik Roos att sända ut inbjudan till informationsmöte 20 maj kl.14.00-16.00 i Sjöstugan för genomgång och diskussion kring enkätresultat.

Lisbeth lägger in på hemsidan.

 

§8 gardiner , vaxdukar Sjöstugan

Uppdrogs åt Pia Gitse att inhandla vaxdukar och nya gardiner till Sjöstugans kök.

Lisbeth gör en lista på övrigt som behöver inhandlas.

 

§9 Sjöstugans hyresavtal

 

Beslutades att skriva in i hyresavtal Sjöstugan att toaletter vid Magasinet skall städas

§10

Toaletter

Magnus åtager sig att måla golven i toaletterna.

 

§11

Våffelcafé

Estrella har låtit meddela att hon kommer att köra våffelcafé även kommande sommar.

 

§12

sektionsgrupper

 

Lisbeth gör en sammanställning av vilka som anmält sig som frivilliga till olika sektionsarbeten

 

§13 Magasinet

 

Hans Lundqvist har åtagit sig att hjälpa till med målning av Magasinet.

§14 Bryggan framför sjöbodar Norra Hamnen

Hade konstaterats att däcket utanför sjöbodarna behöver besiktigas och åtgärdas

§15 Enkät

I övrigt ägnades större delen av mötet åt att diskutera vad som framkommit av enkäten.

§16 Nästa styrelsemöte

13 maj i Sjöstugan kl. 10.00-12.00

 

Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

 

För Föreningen Nösund
Sekreterare                                                        Justerare:

Lisbeth  Maxén                                                    Lars-Erik Roos