Information från Föreningen Nösund nr 2, 2015

Hejsan Alla Medlemmar,

Våren har nu definitivt kommit till Nösund. Enligt den teoretiska definitionen, som säger att om medeldygnstemperaturen ligger över noll minst sju dagar i följd, då har vi våren här. Och det har vi allt haft nu ett tag. Det vi väntar på är att det skall kännas som vår, en sol som värmer mitt på dagen och fåglar som kvittrar. Fåglarna är nog här lite då och då och kvittrar, men solen och värmen, den väntar vi fortfarande på.

Informations- och Medlemsmötet den 30 januari

Vi hade vårt traditionella Informations- och Medlemsmöte den sista fredagen i januari. C:a 60 medlemmar kom för att lyssna på styrelsens information om våra pågående projekt. Det var förstås stort fokus på Sjöstuge-projektet, som nu är igång på allvar med uppstart av VA-ledningsdragning under våren och med uppstart av ombyggnad av själva Sjöstugan under den kommande hösten.

Information från Sektionerna

Sektionerna gav också en kort information om deras verksamheter på vårt Informationsmöte. Jan Schmidtbauer Crona, ny ordförande för Magasinet/Ungdoms-sektionen presenterade sig själv och sina tankar om sektionens fortsatta inriktning. Och han efterlyste nya medlemmar till sektionen. Har du några idéer eller tankar om Magasinet och vill vara med och hjälpa Jan att sätta dom i verket skall du kontakta Jan på email (jan.schmidtbauer.crona@havochvatten.se).
Och vi kunde även presentera två nya sektioner, Vaktmästeri-sektionen med Bengt Thompson som ordförande samt Sektionen för Norra Hamnen med Aslak Jensen som ordförande. Sektionen för Norra Hamnen är bildad för de som har båtplatser där och för att de skall kunna vara med och påverka hur hamnen skall kunna utvecklas och förbättras. Sektionen har redan haft ett uppstartsmöte och Aslak J presenterade ett par nya förslag på hur hamnen skulle kunna rensas upp från alla våra bojar, som idag driver omkring lite hur som helst, förslag som kommit fram på sektionens första möte.

Ny Festkommitté till Sommarfesten

Förra årets Festkommitte avtackades och nya namn till kommittén efterlystes på mötet. Ingen kände sig direkt manad på själva mötet så därför kommer här en efterlysning:  Du som tycker det är roligt med vår Sommarfest och inte vill vara utan den och som kan tänka dig att vara med och fixa till den, kontakta Pia Gitse (mail: piagitse@hotmail.com eller mobil: 070-204 4862).

Biståndsprojekt i Bishozi, Uganda

Annette Rosati, som har startat upp och driver ett flertal biståndsprojekt i Bishozi och angränsande byar i Uganda, fick tyvärr förhinder att närvara på mötet. Så Birgitta Lundh och Barbro Roos nöjde sig med att presentera tavlan, som Föreningen Nösund har fått i motgåva från byalaget i Bishozi som tack för den tavla, som målades på förra årets Sommarfest och som skänktes till Bishozi via Annette Rosati. De övriga sju tavlor, som också målades på Sommarfesten men som inte vann första pris, hade nu ramats in och erbjöds till försäljning till det facila priset av 500 kr direkt på mötet. Pengarna går oavkortat till projekt Sjöstugan. Fyra tavlor är redan sålda men tre återstår i skrivande stund.
Skynda er att kontakta Birgitta Lundh (mail: birgitta.lundh-gitse@stenungsund.se eller mobil: 070-572 8476) och anmäl ert intresse för någon av de återstående tavlorna, som ju är ett minne för livet. Har man inga väggar lediga hemma så kan man skänka tillbaka tavlan till Föreningen Nösund, som då kommer att sätta upp den i någon av våra byggnader, t.ex. Sjöstugan.

Jag vill förstås också tacka alla medlemmar, som kunde komma på mötet och som tog tillfället i akt att både få lite direkt information för själen samt att få avnjuta vårens första PUB-afton med Värdshusets goda soppa och färska bröd, som sköljdes ner med goda drycker, allt efter tycke och smak. Härligt. Och tack Värdshuset för er enastående gästfrihet.

Nösund i februari 2015

Lars-Erik Roos
ordf Föreningen Nösund