Information från Föreningen Nösund nr 1, 2016

Hejsan Alla Medlemmar,

Vintern har äntligen kommit till Nösund. Snön lyser vit på tak’na och dom flesta av oss, utom möjligen tomten, är återigen fullt vakna. Temperaturen faller dock något onödigt lågt. Vi har sett prognoser som har talat om temperaturer ner mot -20C i här i Nösund. Än så länge har vi dock inte behövt uppleva dessa låga temperaturnivåer. Men det är nog dags att plocka fram långkalsingarna för säkerhets skull.

Jag skulle vilja påminna er om vårt Informationsmöte fredagen den 29 januari kl. 18:30. Vi är på Nösunds Värdshus, som vanligt, och direkt efter mötet så startar vi årets första PUB-afton.

Styrelsen kommer att informera om alla våra pågående och planerade byggnadsprojekt med fokus på Sjöstugan. Våra Sektioner kommer att informera om diverse pågående aktiviteter inför året 2016. Jag bifogar en agenda.

Missa inte detta tillfälle till att uppdatera er om vad som händer i Nösund, träffa andra Nösundsbor tillsammans med en god soppa och något gott att dricka. Svåremotståndligt, eller hur?

Hjärtligt Välkomna!

Nösund i januari 2016

Lars-Erik Roos
ordf. Föreningen Nösund

 

Agenda Föreningen Nösunds Extra Medlems- och Informationsmöte
Fredagen den 29 januari 2016, kl. 18:30 – 20:00 Nösunds Värdshus

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötetsprotokoll.
4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
5. Godkännande av dagordning.
6. Styrelsens information om pågående projekt och aktiviteter.
7. Kort information från våra Sektioner.
8. Kort information från övriga föreningar på Nösund (inkl Fiberföreningen)
9. Vad händer 2016? Några viktiga datum.
10. Festkommitté?
11. Allmän frågestund.
12. Mötets avslutande.