Information från Föreningen Nösund nr 2, 2016

Hejsan Alla Medlemmar,

Vi har nu ett väder här i Nösund som ena dagen är vinter, andra dagen vår och därefter lite höst och sedan vinter igen. Jag har förstått att detta måste vara det som det talas mycket om nuförtiden, nämligen klimatförändringar, eller ”Climate change”, som dom säger i den stora världen utanför Nösund. Från början trodde jag nog att man menade en klimatförändring över en längre tid men uppenbarligen hade jag fel. Här i Nösund så pågår klimatförändringen från ena dagen till den andra. Här har vi ”Climate change” varje dag. Det är bara att vänja sig. Förhoppningsvis så tar våren och kanske t.o.m. sommaren över så småningom. Vi får ge oss till tåls.

Informations- och Medlemsmötet den 29 januari

Vi hade som vanligt vårt traditionella Informations- och Medlemsmöte den sista fredagen i januari. Drygt 60 medlemmar kom för att lyssna på styrelsens information om våra pågående projekt. Jag har bifogat protokollet från mötet samt de presentationer som visades. Styrelsen informerade bl.a. om att Sjöstugeprojektet, efter att VA-ledningsdragningen nu var lyckligen genomförd och installerad, hade ställts i en tillfällig väntefas. Återstoden av projektet, att bygga om entré och köksdelen i Sjöstugan, är planerad att tas upp igen till hösten 2016. Anledningen till det tillfälliga stoppet är att vår kassa sinade och att styrelsen då valde att ägna vinter och vår 2015/2016 till att låta kassan växa till sig, söka nya bidrag, utreda alternativa och mindre kostsamma lösningar till finansiering än banklån samt till att ytterligare utreda de tekniska lösningarna för att kunna flytta den bärande väggen i köket. Samtidigt kunde Kent L och hans bygglag från kommunen sysselsättas med mindre förbättringar och uppfräschningar i Sjöstugan och det nuvarande köket. Styrelsen kommer att presentera sina förslag till fortsatt finansiering av den avslutande ombyggnadsdelen av Sjöstugan på vårt kommande årsmöte i juli.

Information från Sektionerna

Sektionerna gav också en kort information om deras verksamheter på vårt Informationsmöte. Jan Schmidtbauer Crona, Magasinet/Ungdoms-sektionen, efterlyste återigen nya medlemmar till sektionen. Har du några idéer eller tankar om Magasinet och dess verksamhet och vill vara med och hjälpa Jan att sätta dom i verket skall du kontakta Jan på email  (jan.schmidtbauer.crona@havochvatten.se).
Ann Wijkmark, Sektionen för Stigar & Leder, lanserade nya kartor där våra stigar och leder kommer att vara utmärkta och beskrivna. En alldeles strålande ide, som kommer att vara klar innan sommaren. Kartorna kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på föreningens hemsida (www.nösund.se)
Maj-Britt Olsbo, Kallbadhussektionen, meddelade att ansökningen om undantag från strandskyddet för sektionens planerade utbyggnad av soldäck och badbryggor vid Grunda- och Djupa badet var beviljade. Nu återstår genomförandet.

Information från övriga föreningar på Nösund

Kjell Johansson, Nösund Tvet Fiberförening gav en uppdatering om fiberprojektets nuvarande status och berättade att grävning och fiberdragning troligtvis kommer att kunna påbörjas hösten/vintern 2016/2017.

Hans-Richard Wijkmark informerade om Nösunds Kulturhistoriska Sällskaps (NHS) pågående och under året avslutade aktiviteter. Lennart Sundelius frågade mötet om det finns ett intresse för att nytrycka ”Boken om Nösund” skriven av Sten Hallberg och Helge Samuelsson, en ”måste bok” för alla med anknytning till Nösund. Alla som inser att den boken bör jag ha eller behöver fler exemplar av ombedes kontakta Lennart Sundelius (eller undertecknad).

Anna-Karin Holst gav en information om Nösunds Samfällighetsförening (NSF), som är stor och viktig markägare i Nösund. I stort sett samtliga byggnader och anläggningar som ägs och förvaltas av Föreningen Nösund står på mark som ägs av NSF. Detta gäller även föreningens Hamn- och båtplatsanläggning i Norra Hamnen där innevarande arrendeavtal av marken och sjörätten med NSF går ut till årsskiftet 2017/2018 och skall då förnyas eller avslutas.

Festkommitté till Sommarfesten

Styrelsen efterlyser fortfarande medlemmar som skulle vilja vara med och se till att Sommarfesten 2016 blir ännu roligare och trevligare än sommaren 2015 då styrelsen själva arrangerade en knytisvariant till lågkostnadsbudget. Du som tycker det är roligt med vår Sommarfest och tycker att visst kan den bli roligare än när vi låter styrelsen sno ihop en lagomvariant, kontakta Pia Gitse (mail: piagitse@hotmail.com eller mobil: 070-204 4862).

Om dessa utskick och medlemmarnas E-mail id’n

Under hösten fick vi i styrelsen nya oväntade problem med våra medlemsutskick via mail. Vi (läs jag) blev felaktigt betraktad som spam-spridare i vissa mail-operatörers ögons ivriga kamp mot riktiga spam-marodörer. Det innebar att mitt utskick av ett av Höstens Info-brev inte ens gick att skicka ut. Vi fick hitta omvägar vilket innebar att vi skapade ett nytt mail-id, Ordförande@nosund.nu hos det web-hotell där vi har vår egen Hemsida. Detta enbart för att kunna nå ut med våra informationsbrev till er om föreningens aktiviteter. Nu har vi delat upp samtliga c:a 300 mail id’n i damer och herrar för att därmed kunna få ner storleken på utskicket och därmed även kunna adressera enbart damer till Tjej-kvällar och herrar till Herr-kvällar, ett gammalt önskemål. Första utskicket gick bra.
Men nu behöver vi fylla på med framförallt tjejernas mail id’n. I samtliga familjemedlemskap, som innebär två röster, skulle vi nu behöva två mail-id’n. Det har vi inte. Om du vet att ni har ett familjemedlemskap och att ni bara har angett ett mail-id så ber vi er att komplettera med ert andra mail-id så snart som möjligt. Skicka det till mig (leroos@gmail.com) och till Anders Bengtsson (anders1962@telia.com). Ser ni att våra utskick hamnar i er Skräppost box så kan ni också markera våra mail som OK, alltså säga att dom inte är spam. Då kommer ni fortsättningsvis att få in dom som vanliga mail.
Ja, livet är en ständig kamp, även med de mest triviala saker.

Vårens PUB-aftnar

Vårens PUB aftnar är nu planerade till fredagen den 26/2 och fredagen 22/4 så här långt. Fredrik Öhgren, den nye VD’n på Nösund Havshotell, som det heter numera, hälsar oss hjärtligt välkomna. Han bjuder på varm soppa och hemlagat bröd och vi går till baren och köper öl, vin och vatten (låter bekant – Öl, vin och vatten – nästan som Ted Gärdestad).

Tjej-/ och Herrkvällar

Tjej- och Herrkvällarna fortsätter i år som vanligt. Tjejerna träffas den första fredagen i varje månad och Herrarna träffas den tredje fredagen i varje månad (feb-maj, sep-nov). Ett undantag för Herrarna blir i maj då Herrkvällen flyttas till den 27 maj istället för den 20 maj. OBS! Kl. 18:00 är bastun varm för de som vill basta och från kl. 19:00 samlas vi alla i Varmbadhusets samlingssal för att umgås runt lite mat och dryck och tjöt. Mat och dryck tar vi med själva.
Jag vill förstås också tacka alla medlemmar, som kunde komma på mötet och som tog tillfället i akt att både få lite direkt information för själen samt att få avnjuta vårens första PUB-afton med Värdshusets goda soppa och färska bröd, som sköljdes ner med goda drycker, allt efter tycke och smak. Härligt. Och tack Värdshuset för er enastående gästfrihet.
Nösund i februari 2016

Lars-Erik Roos
ordf Föreningen Nösund