Gallerier

VA-anslutningen till Sjöstugan

28 maj 2015
Den 28 maj kopplades allt ihop med kommunens VA-nät. Temporär toa installerades i städskrubben och systemet testspolades. Allt fungerade väl. På lördag den 30 maj har vi vårt första bröllop för säsongen och det första bröllopet med egen toa i Sjöstugan. Grattis till oss alla.

6 maj 2015
Historiskt ögonblick! VA:t börjar dras under Landgången.

Städdag maj 2010

Arbetsdagen den 1 maj hade samlat cirka 55 personer.Bland insatser kan nämnas gjutning av ny cementtrappa vid badstranden vid södra kallbadhuset, total städning av Sjöstugan och varmbadhuset, byggande av grund för det nya informationshuset, skrapning och målning av varmbadhusets norra vägg, omfattande slyröjning på Vadräckena, städning av hela strandområdet mellan de båda kallbadhusen och röjning av promenadvägen från Törtipp genom Reserna till Mjölnarns väg plus sträckan till Kvarnberget.